Alla ämnen
Biovärme

Lokalt kretslopp genom ny fjärrvärmecentral i Dalarna

Falu Energi & Vatten bygger ny fjärrvärmecentral i en liten ort i Dalarna. Denna ska värma en skola, idrottshall och flera bostäder.

– Det är en ovanlig och fördelaktig situation att kunna anlägga fjärrvärme på en så liten ort. Det har möjliggjorts genom samarbete och helhetstänk, och genom att kommunkoncernen tillsammans har tillräckligt stort värmeunderlag för en investering, säger Sofie Bergsten, projektledare hos Falu Energi & Vatten i ett pressmeddelande.

Sundborns kommun får en ny fjärrvärmecentral. I dag finns inte någon fjärrvärme på orten. Nu byggs ett nät till Sundborns skola, idrottshallen och Kopparstadens bostäder vid Blomster- och Kyrkvägen. Bostadsbolagets nya hus på Ramsnäsvägen kommer också att anslutas.

Två pannor

För värmeproduktionen uppförs en panncentral på en naturtomt som tillhör skolan. Centralen kommer att ha en fastbränslepanna på 350 kW med verkningsgraden 94 procent, och dessutom en biooljepanna på 450 kW. Fastbränslepannan kommer att köras praktiskt taget året runt. Biooljepannan ska användas som reserv och för spetslast.

Pannorna installeras i ett pannhus som kläds med faluröd träpanel. En 40 kbm stor pelletsilo utförs också i falurött. Oljetanken för bioljepannan placeras i pannhuset. Det hela ska smälta in i den lantligt präglade kulturmiljön i Sundborn.

Den förstnämnda pannan kommer att eldas med pellets, som sedan 2012 tillverkas av Falu Energi & Vatten. Råvaran är spillprodukter från det lokala skogsbruket, bland annat från sågverket i Insjön, och energin för tillverkningsprocessen utgörs av spillvärme från Västermalmsverket i Falun. Bland annat genom lokal råvara och genom att kunna köra kraftvärmeverket på Västermalm fler timmar av året, minimeras transporter samtidigt som systemverkningsgraden höjs i företagets samlade verksamhet.

Lokalt kretslopp

– Vi utgår från våra lokala förutsättningar och skapar ett lokalt kretslopp. Ett projekt som är såväl miljömässigt som ekonomiskt hållbart och som även framtidssäkrar eleffekten i Sundborn, berättar Sofie Bergsten.

Logistiken för hela hanteringen blir optimerad då befintliga värmesystem synkroniseras. Falu Energi & Vatten har fler pelletstransporter runt om i kommunen och driftpersonalen kan rondera panncentralen och samtidigt det närliggande vattenkraftverket. För biooljepannan kommer troligen HVO att väljas som bränsle.

fjärrvärmecentral
I Sundborn – som idag inte har fjärrvärme – kommer skolan, idrottshallen och Kopparstadens bostäder att få fjärrvärmenät med lokalt baserad värme. Foto/Illustration: Falu Energi & Vatten.

Även utvecklingsprojekt

– Parallellt med investeringsprojektet har vi startat ett utvecklingsprojekt för att optimera hela fjärrvärmesystemet, fortsätter Sofie Bergsten. Vi får här ett avgränsat mindre nät med olika typer av anslutna fastigheter och förbrukningskurvor såsom skola och hyresbostäder.

Det nya värmesystemet är initialt avgränsat till kommunkoncernen vilket ger oss en unik möjlighet till en testbädd för gemensam energioptimering och nya samarbetsformer. Optimeringar som om de faller väl ut sedan kan skalas upp till såväl Faluns som andra kommuners och energiföretags värmenät, i Sverige och på andra håll.

Driften under de första åren får visa hur stor kapaciteten är på nya pannan. På sikt är Falu Energi & Vatten öppna för att ansluta fler kunder och utöka nätet. Miljövinsterna med projektet är flera till exempel att skolan kan avveckla användning av fossil olja och därmed minska sin miljöbelastning med 70 procent.

Läs mer: Ford växlar upp satsning med etanol – ska sälja 5 000 bilar under 2022

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy