Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Mantex startar samriskbolag med ANDRITZ GROUP för försäljning röntgenbaserad mätteknik för biomassa

Mantex startar samriskbolag med ANDRITZ GROUP för försäljning av Flow Scanner, en röntgenbaserad mätteknik för biomassa, till pappers- och massaindustrin.

Mantex AB (publ) har tecknat avtal med International Technology Group ANDRITZ om att starta ett gemensamt samriskbolag för försäljningen av Mantex Flow Scanner för pappers- och massaindustrin. Samriskbolaget kommer att ägas till 51 procent av ANDRITZ och till 49 procent av Mantex. Samriskbolaget kommer producera Flow Scanner på licens och sälja vidare till ANDRITZ.

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll.
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa. Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll.

Mantex lägger in vissa tillgångar i bolaget medan ANDRITZ tillför kapital, finansiering av rörelsekapitalet samt ställer hela sin säljorganisation till förfogande. Det slutgiltiga avtalet kommer att underställas godkännande av konkurrensmyndigheter samt en extra bolagstämma i Mantex för slutgiltigt beslut.

God marknadspotential

– Vi ser en god marknadspotential för Mantex Flow Scanner. Tack vare vår globala marknadsnärvaro och distributionsnätverk kommer produkten ha större möjligheter till ett kommersiellt genombrott, säger Wolfgang Leitner, VD och Koncernchef i ANDRITZ.

ANDRITZ svenska dotterbolag var tidigare exklusiv distributör av Mantex Flow Scanner inom pappers- och massaindustrin. Den nya samarbetsformen ersätter det distributionsavtal som ursprungligen ingicks med ANDRITZ.

– Vår bedömning är att vi kommer att kunna uppnå väsentligt högre försäljningsvolymer än vad som skulle varit fallet om vi fortsatt som idag och bara haft ett distributionsavtal, säger Mantex VD Max Gerger.

Mantex tillför samriskbolaget sin mätteknik inom området och en exklusiv licens för tillämpning inom pappers- och massaindustrin. ANDRITZ åtar sig att integrera Flow Scanner-systemet som en del av sitt processtyrningserbjudande samt att finansiera samriskbolagets behov av rörelsekapital. Försäljningen från samriskbolaget sker till ANDRITZ som i sin tur vidareförsäljer till slutkund.

För pappers- och massaindustrin

Det nu tecknade avtalet omfattar enbart Flow Scanner för pappers- och massaindustrin och inte andra tillämpningar av samma produkt. De patent som omfattar Flow Scannern kommer att läggas i ett särskilt svenskt bolag som ägs till 90 procent av Mantex och till resterande 10 procent av samriskbolaget. Patenten som behövs för Flow Scannern kommer sedan att licensieras ut till samriskbolaget.

Det slutgiltiga avtalet kommer att underställas en extra bolagstämma i Mantex för slutgiltigt beslut. Mantex kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma.

Även för bioenergi

Upplägget i det nu ingångna samarbetsavtalet innebär också att Mantex etablerar en attraktiv samarbetsmodell inom marknadsföring och försäljning som även kan användas för Bio Energy och andra applikationsområden.

– Det här samriskbolaget innebär inte bara ett genombrott för vår Flow Scanner utan också för ett nytt och mycket intressant sätt att samarbeta kring en produkt för att öka marknadspenetration och försäljning”, säger Mantex VD Max Gerger.

 
Besök följande länk för en kort videopresentation där Max Gerger presenterar avtalet.

 

Om ANDRITZ
ANDRITZ är en global ledande leverantör av anläggningar, utrustning och tjänster för vattenkrafts-, pappers- och massa-, stål och metallindustrin, och för fast/vätska separation i kommunala och industrianläggningar samt även för djurfoder och pelletstillverkning. Övriga viktiga segment inkluderar automation och tjänsteförsäljning. I tillägg är ANDRITZ även aktiva inom energisektorn (Ångpannor, biopannor, sodapannor och gaspannor) och miljöteknik (reningsverk) samt erbjuder utrustning för produktion av viskos, massatillverkning, spånskivstillverkning och återvinningsanläggningar. ANDRITZ är ett noterat bolag med huvudkontor i Graz, Österrike, och har ca. 25 700 anställda. ANDRITZ är verksamma på över 250 platser i över 40 länder.

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy