Alla ämnen
Bioolja

Peabs ECO-Asfalt® framställs med bioolja

Peab Asfalt fortsätter att ta täten för miljösatsningar inom tillverkning av asfaltmassa genom att den 24 augusti lansera sin nya ECO-Asfalt® i Småland samtidigt som man inviger det konverterade asfaltverket i Sävsjö. ECO-Asfalt® framställs med bioolja, en klimatneutral restprodukt från livsmedelsindustrin som minskar både klimatpåverkan och resursförbrukning.

För att uppmärksamma lanseringen har Peab anordnat en kundaktivitet på området där man kan få mer information om vad ECO-Asfalt® är samt få möjlighet att se hur produktionen går till.

– Vi konverterar från fossil uppvärmning till bioolja i våra fasta produktionsanläggningar. När nu även asfaltverket i Sävsjö konverteras är 95% av vår årliga volym tillverkade i konverterade asfaltverk. Vi är mycket stolta över vår ECO-Asfalt® som minskar koldioxidutsläppen med 63%. Vi bidrar starkt till en bättre miljö.

Vid framställning av ECO-Asfalt® används bioolja för torkning och uppvärmning av stenmaterialet, den del av processen som kräver störst mängd energi. Biooljan är en restprodukt från livsmedelsindustrin och klassas av Energimyndigheten som koldioxidneutral. Genom att den ersätter fossil eldningsolja minskas både klimatpåverkan och resursförbrukning, utan att slutproduktens egenskaper och kvalitet påverkas.

– Att 95% av vår produktion består av ECO-Asfalt® betyder mycket men vi är inte nöjda där. Vi strävar även efter att ta ett helhetsgrepp kring tillverkning, transporter och utläggning av asfaltmassa ur ett miljöperspektiv. Inom kort vill vi att transporter till och från produktionsanläggningar ska vara miljösmarta och hela maskinparken ska kunna gå på biobränslen eller eldrift, avslutar Håkan Jacobsson.

ECO-Asfalt® framställs med bioolja, en klimatneutral restprodukt från livsmedelsindustrin som minskar både klimatpåverkan och resursförbrukning.
ECO-Asfalt® framställs med bioolja, en klimatneutral restprodukt från livsmedelsindustrin som minskar både klimatpåverkan och resursförbrukning. ECO-Asfalt® framställs med bioolja, en klimatneutral restprodukt från livsmedelsindustrin som minskar både klimatpåverkan och resursförbrukning.

Om Peab

Peab Asfalts verksamhet har har cirka 900 anställda, bedrivs i fyra regioner i Sverige med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Sundsvall samt genom dotterbolaget Peab Asfalt Väst AB. I Norge bedrivs asfaltverksamheten genom Peab Asfalt Norge AS.

Peab Industri består av ett flertal större företag och varumärken som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

Mer om Peabs arbete med omställning till förnybart

PEAB ställer om till bioolja i Sveriges största asfaltverk

Så konverterades asfaltverket i Västberga till bioolja

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy