Alla ämnen
Bioenergi i industri

Ranaverken valde pelletsvärme framför bergvärme

Med 3,3 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet blev det möjligt för Ranaverken att ersätta 200 kubikmeter fossil olja per år med pelletsvärme.

Ranaverken i Tråvad i Vara kommun driver verksamhet inom stålbyggnad och lantbruksmaskiner. Viljan att ersätta oljan i produktionen har funnits i många år men ekonomin har saknats. För några år sedan blev det möjligt med hjälp av Klimatklivet.

– Jag analyserade möjligheten att konvertera från fossil olja till pellets redan för sex–sju år sen, men det fanns ingen ekonomisk lönsamhet i en konvertering. En orsak var att vi tidigare använde oljeeldade varmluftspannor som också var en del av ventilationen. Ett byte från olja krävde dels en investering i ett vattenburet värmesystem, dels en investering i ett nytt ventilationssystem. För ett par år sedan såg vi möjligheten att ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet. Vi skickade in en ansökan om konvertering som beviljades, förklarar Per Fahlgren, vd på Ranaverken.

Per Fahlgren
– Ett värmesystem med pellets klarade vårt behov på ett kostnadseffektivt sätt, säger Per Fahlgren.

Pelletsvärme passade bättre

Ranaverken jämförde pelletsvärme med bergvärme. Men eftersom en stor del av företagets energibehov kommer från måleriverksamhet behöver temperaturen kunna höjas och sänkas snabbt.

Vår produktion kräver en snabb uppvärmning och då har bergvärme en viss nackdel. För att kunna nyttja bergvärmen på det sätt som vi ville så hade det krävts en stor överkapacitet och då hade investeringskostnaden blivit för hög. Ett värmesystem med pellets klarade behovet på ett mer kostnadseffektivt sätt, säger Per Fahlgren.

Miljöskäl bidrog

– Det ekonomiska incitamentet för att göra en sån här sak är viktigt. Men den miljömässiga delen har blivit allt viktigare för oss. För det första ville vi förbättra den interna arbetsmiljön. Den blev bättre när vi gick över från sex–sju oljepannor i fastigheten till en fristående värmecentral och ett nytt ventilationssystem. Den yttre miljön förbättrades avsevärt med tanke på den stora reduktionen av koldioxid som vi gjort. Slutligen har vi genomfört ytterligare en förbättring genom att byta från lösningsmedelsbaserade färger till vattenburna. Alla åtgärderna hänger ihop och gör att vi kan förmedla ett grönt budskap till anställda och kunder. För några år sedan såg vi en grön produktion som en möjlighet men i dag ser vi det som en framtida kravbild från våra kunder, det ska vara en fossilfri produktion. Nu står vi väl rustade och har ett grönare erbjudande till våra kunder.

Ranaverken
Skalet till pannrummet och silon är tillverkad av Ranaverken. Pannorna har levererats av Cleanburn. Kvänum Energi har konstruerat, byggt och monterat anläggningen.
Ranaverken_interiör
Nu driver Kvänum Energi också anläggningen på uppdrag av Ranaverken. Pellets kommer från närliggande Dagsnäs Pellets.

Energisystem för 6,6 miljoner

– Vi är i mål med vår investering och det känns väldigt skönt. Investeringen som helhet var ungefär 40 miljoner kronor inklusive den tillbyggnad som behövdes för att ställa om till vattenburna färger. Energisystemet krävde en investering på cirka 6,6 miljoner kronor varav Klimatklivet stod för 3,3 miljoner kronor. Värmecentralen finns i en fristående byggnad. En ny kulvert grävdes och ett nytt vattenburet värmesystem installerades i lokalerna, inklusive ett antal nya aerotemprar som överför värmen från vatten till luft. Ventilationssystemet byttes ut och är i dag mer energieffektivt med värmeväxlare, säger Per Fahlgren.

Ersätter 200 kubikmeter olja

Den nya värmeanläggningen startades för ett och ett halvt år sedan. Efterhand har Ranaverken kopplat in fler och fler delar av sina lokaler. Det är först i år som alla delar har kopplats in.

– Vi har inte kört energianläggningen ett helt år ännu och det har varit en mild vinter vilket gör det svårt att jämföra före och efter. Vi har tidigare använt 180–200 kubikmeter olja per år som nu är ersatt med pellets och delvis med el. I nuläget fungerar anläggningen väldigt bra, säger Per Fahlgren.

Valde Kvänum Energi

Ranaverken köper färdig energi från Kvänum Energi som också har byggt och sköter energianläggningen. Ranaverken och Kvänum Energi har ett kund/leverantörsförhållande sedan många år. Dels köper Ranaverken grön el av Kvänum Energi, dels tillverkar Ranaverken sen ett tiotal år pannrum och silor till de energicentraler som Kvänum Energi monterar och levererar till sina kunder. Denna bakgrund gjorde att Ranaverken valde Kvänum Energi som leverantör.

Det fungerar jättebra och vi har en mycket bra dialog med Kvänum Energi, både för att vi känner varandra väl sedan tidigare men också för att de är duktiga. Vi är nöjda med det vi har investerat i och den funktion vi har fått, säger Per Fahlgren.

Energileverans som en tjänst

Bengt-Olof Nilsson, ansvarig för bioenergi på Kvänum Energi förklarar konceptet med leverans av energi till kund.

– Ranaverkens kärnverksamhet är att producera stålprodukter för byggkonstruktioner och lantbruksmaskiner. I kärnverksamheten ingår inte att sköta en pelletspanna. Istället lämnande Ranaverken det uppdraget till oss som sedan lång tid har den kunskap och erfarenhet som behövs. Alternativet hade varit att Ranaverken utbildat och certifierat flera personer för att sköta anläggningen enligt regelverk som periodisk tillsyn, jour efter kontorstid för snabb inställelse vid larm, säger Bengt-Olof Nilsson.

En megawatt effekt

Pelletsanläggningen har byggts i en fristående byggnad av Kvänum Energi. I byggnaden står två pannor från Cleanburn i Göteborg på 499 kW effekt vardera. Kvänum Energi har monterat och därefter levererat och driftsatt energianläggningen vid Ranaverken. Anläggningen klarar emissionskraven utan någon extra utrustning för rökgasrening. Den pellets som Ranaverken använder är närproducerad av Dagsnäs Pellets som ligger tre mil från Ranaverken.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2020 som även går att läsa som e-tidning.

Fakta

Om Ranaverken

Omsättning: 317 miljoner

Antal anställda: 110

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy