Alla ämnen
Bio-CCS

Rejlers delaktiga i anläggning för infångning av koldioxid

Rejlers division Geosigma har fått i uppdrag att utreda hur nuvarande markmiljö och geotekniska förhållanden påverkar förutsättningar för grundläggning av den planerade anläggningen för infångning av koldioxid som ska uppföras av Stockholm Exergi.

Rejlers
Foto: Rejlers Rejlers

Sedan 2019 driver Stockholm Exergi en forskningsanläggning för miljö- och energiteknik vid biokraftvärmeverket i Värtan i Stockholm. Nu pågår planeringen för att också bygga en fullskalig anläggning för infångning av koldioxid i området, en plats där man värnar om hållbar utveckling på många plan.

Geosigma, Rejlers division med expertis bland annat inom mark och miljö, har anlitats för att utreda grundläggningsförutsättningarna för den planerade anläggningen avseende markmiljö och geoteknik. Geosigma kommer också att utföra en miljöinventering av befintliga byggnader och cisterner på området.

Speciellt område

– Det är ett intressant uppdrag ur ett geotekniskt perspektiv samtidigt som det är beläget i ett område som ska vara ledande i utvecklingen av nästa generations hållbara stadsdelar, säger Erik Westerberg, geotekniker på divisionen Geosigma i ett pressmeddelande.

Det finns i dagsläget metoder för att hindra koldioxid från ett kraftvärmeverks utsläpp att nå atmosfären. Tekniken kallas BECCS/bio-CCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) och innebär att man efter förbränningen av biobränslen i värmeverket fångar in koldioxiden ur rökgaserna. Koldioxiden komprimeras sedan till flytande form för att lagras och brytas ned i berggrunden.

Läs mer: Större klimatnytta i de delar av norra barrskogsbältet där skogen brukas

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy