Alla ämnen
Bio-CCS

Ny strategi för bio-CCS

Energiforsk har i en bred forskningssatsning utrett möjligheterna för fjärrvärme­branschen att bidra med utsläppsminskningar.

Pilotanläggning för bio-CCS på Värtaverket. Foto: Stockholm Exergi bio-CCS

Om Sverige ska nå de fastställda klimatmålen måste det ske utsläppsminskningar i alla sektorer.  Energiforsk har utrett möjligheterna med bio-CCS (avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid) vid kraft- och värmeproduktion inklusive förbränning av avfall. Det har lett fram till en strategi för bio-CCS som utarbetats tillsammans med ett 15-tal företag och organisationer.

Avfall Sverige och Energiföretagen står båda bakom denna strategi och har tagit fram en färdplan för uppvärmningssektorn som har publicerats inom ramen för Fossilfritt Sveriges arbete. Där formuleras följande vision:

”Det finns en potential om uppemot tio miljoner årston negativa utsläpp från anläggningar för kraft- och värmeproduktion inklusive förbränning av biogent avfall. Vår ambition är att på sikt bidra med en stor andel av denna potential av negativa utsläpp, genom att flertalet av våra större anläggningar senast år 2045 har utrustats med CCS-teknik. Utbyggnaden av bio-CCS i våra anläggningar inleds redan om några år.”

Färdplanen i korta drag

  • Till år 2035 kommer vi att bidra med mellan 3 och 4 miljoner ton per år av negativa koldioxidutsläpp genom att installera och utnyttja CCS-teknik i minst ett tiotal i anläggningar. År 2045 kommer flertalet av våra större anläggningar att vara utrustade med CCS-teknik.
  • Vi verkar i samråd med staten och finansiella aktörer på marknaden för att bygga upp ett system för en frivilligmarknad för klimatkompensering genom bio-CCS-krediter.
  • Vi arbetar tillsammans med statsmakterna för att etablera system för internationell marknadsdriven efterfrågan på ”negativa utsläpp” från bio-CCS.
  • De företag som erhåller stöd (statligt eller från EU) åtar sig att bidra till informationsspridning kring erfarenheterav CCS-tekniken.
  • Vi ökar samverkan med alla relevanta parter för att utveckla gemensamma lösningar och affärsmodeller för att öka utnyttjandet av bio-CCS.

För att uppnå planerna måste riksdag och regering fatta beslut, bland annat om tydliga spelregler, en internationell kommersiell marknad för handel med negativa utsläpp, ekonomiska styrmedel, särskilda styrmedel för att realisera potentialen för bio-CCS vid förbränning av avfall. Det behövs även en strategi för transport- och lagringsinfrastrukturen.

Läs mer om strategin här.

Läs mer: Rejlers delaktiga i anläggning för infångning av koldioxid

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy