Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas tecknar samarbetsavtal för produktion av flytande biogas

Scandinavian Biogas och Mönsterås Biogas har tecknat ett samarbetsavtal där parterna gemensamt skall fortsätta utveckla möjligheten att bygga och driva en storskalig biogasanläggning i Mönsterås. Parterna har bildat ett gemensamt utvecklingsbolag, Mönsterås Biogasproduktion AB, som skall utgöra grund för ett framtida produktionsbolag.

En produktionsanläggning för biogas skall hantera de gödselmängder som genereras inom nöt-, svin- och fjäderfänäringen i området, och av denna producera dels flytande biogas LBG och dels högvärdig biogödsel i olika fraktioner. Anläggningen avses hantera 99 000 ton gödsel och skall producera 120 GWh biogas, samt ca 70 000 ton högvärdig biogödsel. 120 GWh biogas motsvarar ungefär 12 miljoner liter diesel. Inom ramen för utvecklingsbolaget skall projektet nu gå in i nästa fas med målsättning att kunna påbörja byggnation av anläggningen under 2019.

Stora mängder gödsel

Mönsterås kommun är en av de mest expansiva kommunerna i landet avseende djurhållning, och i kommunen finns ett stort antal företagare med stort intresse av att utöka verksamheten. De stora mängderna gödsel som uppstår är dock både ett problem och en möjlighet. Mönsterås Biogas har i flera år utvecklat ett biogasprojekt i syfte att hantera gödselfrågan, och bolaget har även erhållit investeringsbidrag från Klimatklivet.

Operativ kunskap

– Vi har utvecklat ett bra koncept, men vi är främst lantbrukare och har inte den industriella kompetens som behövs för att ta projektet i mål på bästa sätt. Vi har därför valt att fortsätta projektet tillsammans med Scandinavian Biogas som kan tillföra projektet en erfarenhet och operativ kunskap som vi saknar, säger Olof Boson, ordförande i Mönsterås Biogas.

Engagerade delägare

– Mönsterås är en fantastisk plats för denna typ av projekt, säger Michael Wallis Olausson, vice vd i Scandinavian Biogas och vd i det nybildade utvecklingsbolaget. Det finns mycket råvaror, ett mycket starkt lokalt stöd, och inte minst engagerade delägare. En intressant kund för biogasen kan mycket väl bli den eventuella biogasfärjan mellan Oskarshamn och norra Öland som Oskarshamns kommun nu låtit göra en förstudie på.

Michael Olausson, Scandinavian Biogas
Michael Olausson, Scandinavian Biogas Michael Olausson, Scandinavian Biogas

Utveckling av lantbrukssektorn

Anders Johansson, Kommunalråd i Mönsterås kommun, är nöjd med utvecklingen.

– Samarbetet mellan Mönsterås Biogas och Scandinavian Biogas ökar markant möjligheterna för att projektet ska komma i mål, och det är ett projekt som är mycket viktigt för lantbrukssektorns utveckling i kommunen.

Fakta

Om Scandinavian Biogas

Scandinavian Biogas är aktiva inom biogasproduktion i Sverige, Norge och Sydkorea. Bolaget kommer 2018 att ha en produktionskapacitet om 500 GWh biogas.

Scandinavian Biogas har i första hand inriktat sig på mesofila processer som innebär att biogasproduktionen sker i temperaturer mellan 35 till 40 grader. Bolaget har gjort stora insatser inom forskning och utveckling och har utvärderat lämpligheten hos över 300 organiska material som substrat for biogasproduktion. Dessutom har man utvecklat stabila processer som klarar höga belastningar (mängden organiskt material tillfört per kubikmeter reaktorvolym och dag), vilket innebär att bolagets industriella produktion kan genomföras långt mer effektivt och resurssnålt än vad som tidigare varit möjligt.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy