Alla ämnen
Skogsbränsle

Stora Enso utser Jari Suominen till chef för divisionen Forest

Stora Enso har utsett Jari Suominen till divisionschef för Forest från och med den 1 januari 2020. Han fortsätter även som medlem i koncernens ledningsgrupp. 

Jari Suominen har ansvarat för Stora Ensos division Wood Products sedan 2014. Han har innehaft många ledande positioner inom Stora Ensos pappers- och virkesverksamheter sedan 1995. Sökandet efter en ny divisionschef för Wood Products har inletts. Seppo Toikka, för närvarande Head of Strategy and Business Controlling inom Wood Products, tillträder som tillförordnad divisionschef från och med den 1 januari 2020.

Stora Enso meddelade i september 2019 att företaget skulle inrätta en ny division, Forest, som kommer att redovisas separat från och med början av 2020. Den nya divisionen syftar till att skapa värde genom hållbart och effektivt skogsbruk samt att göra koncernens skogstillgångar mer transparenta. Som en viktig aktör i bioekonomin är tillgången till träfiber en avgörande konkurrensfördel för Stora Enso och dess framtida innovationsportfölj. Virke är även den i särklass viktigaste råvaran och utgör den största delen av koncernens kostnader, liksom en stor del av dess balansräkning.

Jari är en stark förändringsledare

– Stora Enso förfogar över biologiska tillgångar av större värde än något annat nordiskt företag och vi är världens näst största privata skogsägare. Med vår nya division Forest har vi fantastiska möjligheter att leverera värde till våra aktieägare. Jag är mycket glad att kunna presentera utnämnandet av Jari Suominen som chef för vår nya division. Han är en bevisat stark förändringsledare, en egenskap som vi verkligen behöver nu när vi även fokuserar på skogsbruk. Som chef för Wood Products har Jari dessutom upplevt kundsidan av vår virkesanskaffning, varför jag är övertygad om att han har de bästa förutsättningarna att utveckla vår skogsverksamhet, säger Stora Ensos VD Annica Bresky.

– Hållbart skogsbruk och effektiv virkesanskaffning är hjärtat i Stora Ensos verksamhet. Genom att ha full kontroll över vår råvara säkerställer vi fortsatt innovation av hållbara produkter. Det påskyndar i sin tur utfasningen av fossilbaserade alternativ. Jag ser verkligen fram emot att axla den här nya rollen och utveckla vår skogsverksamhet för framtiden tillsammans med ett mycket kompetent team, säger Jari Suominen.

Jari Suominen har ansvarat för Stora Ensos division Wood Products sedan 2014. Han har innehaft många ledande positioner inom Stora Ensos pappers- och virkesverksamheter sedan 1995
Jari Suominen har ansvarat för Stora Ensos division Wood Products sedan 2014. Han har innehaft många ledande positioner inom Stora Ensos pappers- och virkesverksamheter sedan 1995 Jari Suominen har ansvarat för Stora Ensos division Wood Products sedan 2014. Han har innehaft många ledande positioner inom Stora Ensos pappers- och virkesverksamheter sedan 1995

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy