Alla ämnen
Biovärme

Svensk pulverbrännare till stor konvertering från olja till biobränsle i Paris

WTS jobbar för fullt med att förbereda en leverans i början av 2022 av två pulverbrännare till en fjärrvärme-
anläggning i La Défense väster om Paris. Björn Forsberg, Global Market Manager på WTS, delar med sig av sina erfarenheter av att göra affärer i Frankrike.

WTS
Enertherm driver fjärrvärmenätet i La Défense och pannanläggningen ligger på promenadavstånd från den 110 meter höga byggnaden Grand Arche, 1900-talets motsvarighet till den gamla triumf-bågen.

– För några år sedan fick jag en förfrågan från en fransk konsultfirma om ett projekt i Paris. Det visade det sig snart att det var ett projekt som jag varit engagerad i tio år tidigare. Då gick projektet inte vidare, tiden var inte den rätta. Nu var läget annorlunda och efter en tids väntan gick projektet vidare genom att företaget Leroux & Lotz Technologies ( LLT) blev utvalda att genomföra projektet, säger Björn Forsberg.

Kontakt sen tidigare

– Vi genomför detta projekt tillsammans med LLT, en fransk leverantör av pannor. WTS har haft kontakt med dem då och då genom åren. När vi fick frågan från LLT om att medverka i projektet kände slutkunden igen mig sen tidigare. LLT visste också mycket väl vilka WTS är, vilket underlättade samarbetet.

Språkbarriär

Språket kan vara en barriär för att komma in på marknaden i Frankrike. Björn Forsberg och personalen på WTS är inte fransktalande.

– Vi använder engelska för att kommunicera med LLT. De har personal som är väldigt bra på engelska och all dokumentation och kommunikation sker på engelska. Men mellan LLT och slutkunden Enertherm sker kommunikationen på franska, förklarar Björn Forsberg.

Fjärrvärme i Paris

Fjärrvärmeanläggningen som WTS ska leverera utrustning till ligger i stadsdelen La Défense väster om Paris. Anläggningen ägs av Enertherm som är slutkunden för WTS leverans. Enertherm driver fjärrvärmenätet i La Défense och pannanläggningen ligger på promenadavstånd från den berömda byggnaden Grand Arche, den moderna triumfbågen. Läget nära kontor och bostäder gör att det finns hårda krav på att anläggningen inte får bullra, damma eller störa omgivningen. All verksamhet kommer att ske inne i den befintliga panncentralen. Bränslemottagningen ska placeras i det gamla oljeförrådet. Ungefär hälften av tankarna tas bort. På samma plats placeras istället hela bränslemottagningen, bränslelager samt utrustning för malning och dosering. 

Vi har satt upp en specifikation för den partikelfördelning som den malda pelletsen ska ha för att fungera bra i brännare, säger Björn Forsberg.

Två nya brännare 

Anläggningen består av fyra hetvattenpannor med vardera 40 MW effekt. Fossil tjockolja är bränsle idag. Två pannor ska konverteras till biobränsle. De ombyggda pannorna ska användas som baslast. Det innebär att dessa två pannor kommer att användas merparten av året. Olja kommer bara att användas om det blir riktigt kallt under vintern. Med biobränsle sjunker effekten från 40 till 26 MW för de pannor som byggs om till biopulver.

Tidigare hade pannorna inte samma miljökrav som gäller idag. Kraven har skärpts efterhand. Idag är kraven hårdare när det gäller NOx, CO och partiklar, men den viktigaste delen är att hålla nere NOx-emissionerna, därför sänks effekten och pannorna får SCR installerat.

Modifierad agropellets

Det är inte träpellets som ska användas som bränsle utan istället en modifierad agropellets. Agrobränsle har flera nackdelarna jämfört med trädbränslen men är billigare. Det innehåller mer aska och askan har lägre smälttemperatur. De innehåller även högre halter med kväve.

– Agrobränsle är inte svåra att elda men de är svåra att elda på ett bra sätt. Det är intressant att denna anläggning byggs för agrobränsle. Bränsleleverantören har en speciell process för att ta fram bränslet, som har modifierats för att höja askans smälttemperatur. Smältpunkten ligger i nivå med aska från trädbränslen, säger Björn Forsberg.

Exportverksamhet

WTS har under många år levererat träpulverbrännare både i Sverige och internationellt, ungefär lika många i Sverige som utomlands. WTS är ett ganska litet företag.

Jag har aldrig haft ambitionen att WTS skulle växa till ett stort företag. Det har varit utmärkt med en styrka på tio till tolv personer på företaget. 

Björn Forsberg har jobbat målmedvetet med att göra företagets teknik och kompetens känd. 

– Historisk har vi letat uppdrag med en aktiv marknadsföring. Jag har rest mycket och pratat på många konferenser, vilket har givit resultat. För ett antal år sedan kom vi till en vändpunkt då kunderna började söka upp oss istället för tvärtom. På senare år har vi inte behövt letat efter uppdrag på samma sätt. Våra gamla kunder är idag våra bästa marknadsförare, säger Björn Forsberg.

Ökat intresse 

En annan stor skillnad på senare år är att diskussionen om klimatet och koldioxidutsläpp utan tvekan har bidragit till ett ökat intresse för WTS Multifuel brännare för pulver, gas och flytande bränslen samt vårt kunnande om bioenergiteknik.

Skillnaden är att idag behöver vi inte övertyga kunderna på samma sätt om att detta med biobränsle är bra. 

Mest konverteringar

WTS har fokuserat på konverteringar av befintliga anläggningar och inte på att leverera nya kompletta nyckelfärdiga anläggningar. Det är inte lika krävande som att vara leverantör av nyckelfärdiga anläggningar.

– Vi är ett litet företag och behöver jobba tillsammans med lokala partners och vi har jobbat med de flesta av de stora aktörerna som Metso, Valmet, Andritz, Rafako, samt även KPA Unicon. Våra partners driver projekten som huvudleverantörer. Det är en organisation som ofta har fungerat bra. Men vi sitter i baksätet. Det är alltid någon annan som sitter och styr i projektet och tar den stora biten av både åtagande och ekonomi. Vi har kunnat fokusera på de delar som vi är bra på, förbränningssystem och pulvereldning.

Frankrike fortsatt intressant

– Jag tycker att den pågående satsningen riktad mot Frankrike som flera svenska bioenergiföretag gör tillsammans, inom projektet Swedish Bioenergy Climate Solutions, är intressant. WTS kommer även nästa år att vara med på bioenergimässan med konferens i Nantes i Frankrike i slutet på januari 2022. 

Det finns mycket att göra och jag tycker att det är roligt, därför fortsätter jag ett tag till även om jag hållit på länge i branschen. För ett tag sedan sålde jag företaget och lite mer om detta kommer vi att återkomma till, avslutar Björn Forsberg.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 3-2021 som går att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy