Alla ämnen
Opinion & debatt

Svenska Trädbränsleföreningen: Är träd runda?

Är träd runda?  Ja det kan man undra efter att ha läst sommarens debattsidor om att bioenergi skulle vara lika dåligt för klimatet som att elda kol och olja. Lägger man dessutom en del av sin tid på att följa skogs- och bioenergidebatten  i sociala medier blir man ännu mer tveksam till om träd verkligen är runda.

Oavsett vilken sida av debatten man tillhör verkar alla vara överens om att ökat trähusbyggande är bra för klimatet och dessutom mer estetiskt tilltalande än många hus byggda i betong. Men sen börjar en del rynka på näsan åt bioenergi och andra kortlivade produkter gjorda av förnybar råvara. Det är då jag börjar undra om alla verkligen har förstått att träd har en avsmalnande rund form och dessutom har grenar som sticker ut åt sidan. Att inte ta hand om hela trädet vore ett enormt resursslöseri.

Alla som läser den här tidningen har mycket god kunskap om hur den skogsindustriella processen ser ut och hur många olika produkter som kan tillverkas av de avverkade träden. Men är det inte konstigt att kunskapen om en av Sveriges viktigaste basnäringar är så låg? Även hos de välutbildade akademiker som har skrivit inläggen?

Det finns otroligt mycket kunskap att ta till sig om man bara vill. Bra exempel är resultaten från Energimyndighetens forskningssatsningar på bioenergi från skogen där både miljöaspekter och teknisk utveckling har omfattats. Förra året gav även IRENA (International Energy Agency) tillsammans med Svebio och Energimyndigheten ut rapporten ”Bioenergy from boreal forests: Swedish approach to sustainable wood use”.

Som lite kuriosa dyker ibland frågan om skötselsystem upp. Att till exempel kontinuitetsskogsbruk skulle ge mer högvärdiga produkter. Jag är ganska säker på att träden fortfarande kommer vara runda och avsmalnande. Däremot skulle möjligheten att ta ut grot minska.

Nyligen har Regeringen tillsammans med samarbetspartierna kommit med stora satsningar för en grön omställning av samhället. Det är allt från fortsatta satsningar på Industriklivet, statliga
kreditgarantier, bio-CCS och ökad inblandning av biodrivmedel med mera.

Skog och skogsbruk är en central del i en grön omställning. Speciellt i ett land som Sverige där 70 procent av ytan är täckt av skog. Genom att ta hand om hela trädet på bästa sett, både resurseffektivt och miljömässigt, kommer vi leverera allt från trähus och toapapper till grön el och värme.

Skogs- och värmesektorerna har redan kommit långt, nu är det dags för fler att följa efter. Det är ingen månraket vi ska bygga utan det handlar om att våga investera och ge de förnybara alternativen de allra bästa förutsättningarna.

Och är förresten inte en månraket ganska lik ett träd?


Redaktör: Sofia Backéus, Expert skogsskötsel & klimat, Svenska Trädbränsleföreningen


Denna krönika publicerades först i Bioenergi nr 4-2020 som finns att läsa som e-tidning här. 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy