Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Ny rapport: Världsunik metod för slamhantering möjlig

Roslagsvatten testar tillsammans med miljöteknikföretaget C-Green och IVL Svenska Miljöinstitutet en ny metod för att ta hand om avloppsslam. Bland annat visar pilotförsöken att behovet av lastbilstransporter till och från reningsverket kan minska med 75 procent.

Reningsverket i Margretelund. Foto: Roslagsvatten

På reningsverket i Margretelund utanför Stockholm utförs just nu tester i hantering av avloppsslam. Målet är att bygga ett ”slamfritt” avloppsreningsverk där också viktiga näringsämnen tas omhand som en resurs.

– Dagens slamhantering styrs vid många reningsverk ur ett kvittblivnings- snarare än avfall-till-resursperspektiv. Men kraven för en godkänd slamhantering kommer med all sannolikhet att skärpas i framtiden, samtidigt som en hållbar hantering av avloppsslam kommer att bli en viktig fråga i ett cirkulärt samhälle, säger Christian Baresel, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Risk för negativa bieffekter

I Sverige avskiljs årligen vid avloppsreningsverken drygt 200 000 ton slam som torrsubstans, vilket innebär cirka en miljon ton avvattnat slam. Det vanligaste användningsområdet för slammet är spridning på åkermark (39 procent), följt av anläggningsjord (25 procent) och täckning av deponier (17 procent).

Att återföra viktiga näringsämnen till åkermarken är viktigt ur resursperspektiv men med dagens slamspridning kan det inte göras utan risk för negativa bieffekter och att oönskade mikroföroreningar sprids.

Världsunik metod för slamhantering

Pilotprojektet vid Margretelunds reningsverk i Åkersberga undersöker om så kallad hydrotermisk karbonisering (HTC) kan användas för att få en mer hållbar slamhantering. I processen ska det våta slammet tas om hand på plats och omvandlas till en fast kolanrikad produkt med C-Greens teknik. Det HTC-biokol som bildas är tänkt att spridas på åkermark, användas som jordförbättringsmedel eller som biobränsle.

Detta kommer undersökas i projektet genom en karakterisering av HTC-biokolet för bland annat näringsinnehåll, växttillgänglighet, föroreningsinnehåll, hygienisering och kolsänkepotential, och kopplas till certifieringssystemet Revaq där det är relevant.

Flera miljö- och klimatfördelar

Den föreslagna slamhanteringen bedöms kunna ge flera miljö- och klimatfördelar, bland annat räknar man med att behovet av lastbilstransporter till och från reningsverket kommer att minska med 75 procent.

Eftersom slammet behandlats hydrotermiskt och en slamlagring inte heller behövs, förväntas utsläppen av växthusgaser minska med cirka 80 procent jämfört med dagens slamhantering. En annan fördel är att slamlukten tas bort.

Delrapport om avloppsslamhantering

En första delrapport från pilotprojektet beskriver nuläget för svensk avloppsslamhantering, både generellt och specifikt vid Margretelunds reningsverk, vilka utmaningar som finns och hur behandlingen med HTC-tekniken antas påverka detta.

– Rapporten visar att det finns goda förutsättningar för den föreslagna slamhanteringen att bli en viktig del av en mer hållbar slamhantering i Sverige, säger Aleksandra Lazic, projektledare från Roslagsvatten.

Testerna med C-Greens HTC-teknik fortsätter nu i pilotskala vid Margretelunds reningsverk fram till våren 2022. IVL kommer också testa olika tekniker för att rena HTC-processvattnet som uppstår vid behandlingen. Testerna genomförs på forskningsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk som drivs av IVL och KTH.

Projektets slutmål är att bygga en fullskalig C-Green anläggning vid Roslagsvattens reningsverk i Margretelund. Redan i dag används C-Greens teknik i industriskala för slam från massabruk på en anläggning hos Stora Enso i Finland.

Läs hela rapporten här.

Läs mer: Hon blir ny vd för Drivkraft Sverige

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy