Alla ämnen
Bioekonomi

Växjö Energi vill fånga in koldioxid för att hjälpa klimatet

Att tvätta luften på växthusgaser kan bli nödvändigt för att effektivt hantera pågående klimatförändringar, kunna undvika dess följder och bli klimatneutrala. Inom några år kan den innovativa tekniken bli verklighet på Växjö Energi. Koldioxid ska fångas in i Växjö – och permanent förvaras och mineraliseras i berggrunden 3 000 meter under havsytan i Nordsjön.

– Växjö kommun har mycket högt ställda mål vad gäller miljö och klimat och Växjö Energi är ett av våra flaggskepp i detta arbete. Växjö Energis utsläpp är fossilfria sedan en tid tillbaka och nu spänner vi bågen ytterligare för att Växjö ska bidra än mer positivt för att minska utsläppen samt driva på den tekniska utvecklingen så att fler får möjlighet att följa efter, säger Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande i Växjö.

På Växjö Energi tas restprodukter från skogen till vara för att producera förnybar el och värme. Foto: Jonas Ljungdahl
På Växjö Energi tas restprodukter från skogen till vara för att producera förnybar el och värme. Foto: Jonas Ljungdahl På Växjö Energi tas restprodukter från skogen till vara för att producera förnybar el och värme. Foto: Jonas Ljungdahl

Viktig klimatåtgärd

Växjö Energi har under hösten fattat ett inriktningsbeslut om att satsa på koldioxidinfångning på Sandviksverket. Tekniken att fånga och lagra koldioxid kallas CCS, Carbon Capture and Storage, och när det är koldioxid från energiåtervinning av biobränslen kallas tekniken bio-CCS – Bio Energy Carbon Capture and Storage.

Växjö Energis beräkningar visar att det finns potential att fånga in cirka 180 000 ton koldioxid per år.

– Genom att lagra koldioxid från biomassa skapas det som brukar kallas för negativa utsläpp, det vill säga motsatsen till fossila utsläpp. Det är en viktig och effektiv åtgärd för att minska mängden koldioxid i atmosfären och motverka klimatförändringarna, säger Erik Tellgren, vd på Växjö Energi.

Bio-CCS, så här fungerar det:

● Biobränsle i form av restprodukter från skogen som annars skulle gått till spillo levereras till Växjö Energi där bioenergin tas till vara i form av förnybar el och värme.

● Koldioxid avskiljs från rökgaserna och komprimeras till flytande form.

● Koldioxidvätskan fraktas sedan till en prövad och säker plats för permanent förvaring och på lång sikt förstening till olika kalkstensmineral, enligt Växjö Energis plan i Nordsjön och i berggrunden 2 000 – 3 000 meter under havsytan.

● Därmed minskar andelen koldioxid i atmosfären och resultatet blir ett minusutsläpp.

Hur ska Växjö Energi frakta koldioxidvätskan till slutförvaringen i Nordsjön?

– Med tåg och vidare med båt. Att vi inte har en hamn i närheten av Växjö är en utmaning i sig. Vi tittar just nu noggrant på hur vi ska hantera frakt och förvaring på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt. Det kommer att krävas ett nära samarbete med Trafikverket för tågtransporten, och ett stickspår så att godstågen kan stanna vid Sandviksverket för pålastning av koldioxiden. Vi för även dialog med danska och norska aktörer för att få hela leveranskedjan att fungera ända ut i Nordsjön.

Vad kommer anläggningen att kosta?

– Vi håller just nu på att kostnadsbedöma de olika delarna. Anläggningen är en stor investering och vi har bland annat skickat in en ansökan om EU-bidrag för att finansiera delar av investeringen. I de bedömningar samhället gör framstår bio-CCS som ett av de mest effektiva sätten att verkligen kunna nå den klimatneutralitet som är så avgörande viktig för våra kommande generationer. Vid sidan av att samhället lyfter fram BECCS som en viktig samhällsinvestering så känner vi redan ett intresse från näringslivet att bidra till att realisera negativa utsläpp. Detta känns mycket positivt och vi deltar aktivt i samtalet med myndigheter och andra berörda hur liggande förslag till affärsmodeller kan utvecklas till levande och fungerande marknader.

När kan anläggningen bli verklighet?

– Ett möjligt scenario är att ha en anläggning på Växjö Energi i drift år 2027. Det som vi nu behöver är att föreslagna nationella och internationella styrmedel kommer på plats och ger oss de förutsättningar som krävs för att kunna realisera koldioxidinfångning, säger Erik Tellgren. – Vi är redo att skrida till verket och göra jobbet.

 

Faktaruta

Växjö Energi har en av få anläggningar i världen med 100 procent förnybar kraftvärmeproduktion. Både el och fjärrvärme tillverkas av biobränsle i form av skogsrester som annars hade gått till spillo. Mellan år 1993 och 2019 har de fossila koldioxidutsläppen i Växjö minskat med 59 procent. Cirka två tredjedelar beror på satsningen av biobränsle i fjärrvärmen och utbyggnaden av fjärrvärmenätet.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy