Alla ämnen
Bioenergi i industri och pellets

AKJ levererar barkpanna till Moelvens nya pelletsfabrik

AKJ levererar barkpanna till Moelvens nya pelletsfabrik
Bildmontage från AKJ Energiteknik

AKJ Energiteknik har fått förnyat förtroende att uppföra ytterligare en 12MW barkpanna på Moelven Valåsen samt utöka distributionssystemet till 40MW.

Moelven är en av Europas största tillverkare av sågade trävaror och Valåsen är Moelvens största sågverk. Valåsen är ett av de mest högteknologiska sågverken i världen med stort fokus på digitalisering och energieffektivitet och nu tar man nästa steg och bygger en pelletsfabrik för vidareförädling av sågverkets biprodukter.

Läs mer om Moelvens projekt vid Valåsen;

Den nya pelletsfabriken kommer ha en kapacitet på 105 000 ton per år. Råvaran kommer vara sågspån från gran och fura. Pelletsen kommer tillverkas genom att sågspån med värmevärde på 2,3 kWh/kg torkas i en bandtork från 50 % fukthalt ner till 15 % och därefter pressas till pellets med en densitet på 650 kg/m3 och värmevärde på 4,5 kWh/kg.

Flera större investeringar för Moelven

Moelven investerar 382 miljoner kronor i ny pelletsfabrik och anläggning för energiproduktion i Karlskoga. Den nya pelletsfabriken planeras tas i drift hösten 2024

Utöver investeringen i ny pelletsfabrik och ny pannanläggning genomförs ett omfattande investeringsprogram med målet att utöka produktion till 500 000 m3. Moelven investerade som första steg 2021 i en 12MW pannanläggning från AKJ Energiteknik, därefter nytt sågintag, ny barkmaskin, ny såglinje för klentimmer, ny råsortering samt utökad torkkapacitet med nya torkar.

AKJ är totalentreprenör för den nya pannanläggningen. Kontraktet innefattar mark- och grundläggningsarbeten, betong- och byggarbeten för nytt pannhus och uppgradering bränslelager, bränsletransportörer, förbränningsugn, panna, rökgasrening med elfilter, mek-, och elinstallationer, styrsystem samt nytt värmedistributionssystem.

Förbränningsutrustningen utförs med förbränningssystem för fuktiga sågverksbränslen och optimeras för att maximera driftstillgänglighet och minimera emissioner. Projektet har startat med rivning av äldre byggnader.

Texten baseras på en nyhet från AKJ Energiteknik

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy