Alla ämnen
Pris & Marknad

Alla energislag måste kunna visa hållbarhet

Bioenergin är det enda energislag som har ett heltäckande system för redovisning av hållbarhet, både beträffande miljöpåverkan och klimatnytta. Det regelverk som antagits av EU i förnybartdirektivet håller nu på att implementeras i Sverige.

– Det är nu dags att andra energislag, både fossila och förnybara, får lika stränga regelverk, så att konsumenterna får kunskap om hur och var energin produceras och med vilka miljökonsekvenser i hela livscykeln. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, med anledning av att Svebio yttrat sig över regeringen förslag till svensk tillämpning av EU:s hållbarhetskriterier för biobränslen från skogsråvara.

Hållbar produktion av skogsbränsle från grenar och toppar.
Hållbar produktion av skogsbränsle från grenar och toppar. Hållbar produktion av skogsbränsle från grenar och toppar.

Brister i hållbarhet för flera energislag

• När det gäller solceller kan det handla om fossilenergi- och materialinsatsen vid tillverkningen i relation till energiutbytet och hur lång tid det tar innan energi- och klimatpåverkan är positiv.

• För de batterier som används i elektrifieringen handlar det om hur och var man utvinner metallerna, att säkerställa ursprung och rimliga arbetsförhållanden.

• För vätgasteknologin är avgörande frågor omvandlingsförluster, storlek på lager, säkerhetsfrågor och framförallt kostnaden för detta.

• När det gäller fossila bränslen saknar konsumenterna fortfarande grundläggande information om ursprung och miljöpåverkan.

Hållbarhetskriterierna för biobränslen garanterar att användningen av bioenergi har stor klimatnytta och att produktionen av råvaran sker med grundläggande hänsyn till natur och miljö. Ursprung och miljöpåverkan rapporteras och kontrolleras av oberoende granskare och godkänd certifiering.

Här finns Svebios remissyttrande

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy