Alla ämnen
Pris & Marknad

Energimyndigheten föreslår omvända auktioner som stöd för bio-CCS

Energimyndigheten föreslår att ett statligt stöd för avskiljning, infångning och lagring av koldioxid från förnybara källor bör utformas med hjälp av omvända auktioner. Nästa steg blir att i dialog med berörda aktörer mejsla fram detaljerna kring utformningen av stödet, och därefter lägga fram ett författningsförslag i november i år.

Söderenergi
Söderenergi är ett av många energiföretag som överväger att investera i Bio-CCS.  På bilden Igelstaverket i Södertälje. Många kraftvärmeproducenter står i dag inför investeringsbeslut i nya anläggningar, bränslebyten eller funderar på hur länge befintliga pannor kan vara i drift.

Bio-CCS är nytt

Att åstadkomma negativa utsläpp genom bio-CCS är nytt och några exempel på statliga stödsystem för bio-CCS finns inte ännu i något land. Därför har Energimyndigheten under 2021 i uppdrag att utreda hur ett ekonomiskt stöd till bio-CCS skulle kunna utformas. I uppdraget ingår bland annat att utreda vilken modell som är mest lämplig: omvända auktioner eller fast lagringspeng.

Omvänd auktion

– Omvända auktioner innebär att den aktör som kan leverera tjänsten till lägst kostnad vinner anbudet. Vår bedömning är att den stödmodellen lämpar sig bäst i detta fall. Dels utifrån kostnadseffektivitet för både stat och aktörer, men också utifrån EU:s statsstödsregler samt inte minst utifrån aktörernas synpunkter, säger Svante Söderholm, senior rådgivare på Energimyndigheten.

I uppdraget ingår även att lämna förslag på hur systemet ska utformas, samt vad som ska ingå.
– För att vi ska kunna föreslå ett system som fungerar i praktiken är dialogen med aktörerna viktig. Vi har genomfört dialogmöten under våren, och vår intention är att fördjupa dessa samtal när vi nu går in mer i detaljerna kring hur systemet ska utformas, berättar Anders Pousette, handläggare på Energimyndigheten.

Energimyndigheten har undersökt möjligheten att även inkludera biokol i stödsystemet, men föreslår att det inte ska ingå. Biokol som koldioxidsänka, för att bidra till energi- och klimatmål, kan däremot vara relevant i andra sammanhang.

Mer information:

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy