Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Alltför långsam ökningstakt av fossiloberoende fordon

Sett till det totala antalet lätta fordon är den fossiloberoende andelen blygsamt. Trots att det nu finns 220 000 etanolfordon, drygt 50 000 gasfordon, nästan 13 000 elfordon och 32 000 laddhybrider utgör dessa fordon endast 6 procent av flottan, skriver Miljöfordon Sverige i ett pressmeddelande.

Det är fossiloberoende fordon som kan hjälpa oss att minska de fossila koldioxidutsläppen men då måste de framföras på rätt bränsle, för etanolbilar, E85, för gasbilar biogas och att elfordon laddas med förnybar el.

Etanolfordon vanligast

I Sverige finns nästan 5,4 miljoner lätta fordon. Av dessa är det knappt 6 procent som vi kan räkna som fossiloberoende. Etanolfordon är det i särklass vanligaste, sedan följer gasbilar, laddhybrider och elbilar.

Antal fossiloberoende fordon i Sverige.
Antal fossiloberoende fordon i Sverige. Antal fossiloberoende fordon i Sverige.

Laddhybrider ökar mest

Den största ökningen av fossiloberoende fordon står laddhybriderna för med 13 400 fordon på ett år, eller en ökning av antalet med 70 procent. För gasfordon är motsvarande siffror 500 respektive 1 procent och för elfordon 3 900 och 43 procent. Nettoökningen för året blir 13 000 fossiloberoende fordon eller drygt 2 procent. Etanolbilar minskade under året.

Andel personbilar och lätta lastbilar fördelat på bränsleslag.
Andel personbilar och lätta lastbilar fördelat på bränsleslag.

Jämfört med förra året har fossilfria fordon ökat marginellt från 5,8 till 5,9 procent. Det här är en ökningstakt som inte får oss att nå målet, en fossiloberoende fordonsflotta, 2030.

 

 

Rapport Miljöfordonsdiagnos – Geo

Du hittar en utförlig rapport om läget i Sverige här: http://miljofordonsverige.se/projekt/mfd-geo/

 

Miljöfordon Sveriges databas

Miljöfordon Sverige tar ett helhetsgrepp och redovisar samtliga lätta fossiloberoende fordon (lätta lastbilar och personbilar). Med fossiloberoende fordon menar vi fordon som drivs med förnybara drivmedel: etanol-, gas- och elfordon samt laddhybrider. Syftet med den här typen av fordon är att minska utsläppen av fossil koldioxid. Med hjälp av vår unika databas har vi tillgång till alla fordon och vi kan fördela dem geografiskt per kommun samt även specificera hur många som ägs av privatpersoner, företag respektive kommunorganisationer. Ett utmärkt underlag för granskande journalistik.

 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy