Alla ämnen
Skogsbränsle

Avgift för virkesupplag från 1 januari 2020

Att söka tillstånd för virkesupplag har varit utan kostnad sedan 2012. Men från årsskiftet tas en handläggningsavgift ut enligt vägförordningen och avgiftsförordningen. Redan givna tillstånd gäller. Generella tillstånd kan sökas även för 2020.

En handläggningsavgift kommer att tas ut för väglagsärenden från 1 januari 2020
En handläggningsavgift kommer att tas ut för väglagsärenden från 1 januari 2020 En handläggningsavgift kommer att tas ut för väglagsärenden från 1 januari 2020

Trafiksäker placering av virkesupplag. Ansökningar om upplag av virke eller skogsbränsle prövas utifrån kriterier om trafiksäkerhet och vägens funktion. I dag är det vanligaste att skogsbolag och skogsägare får ett generellt tillstånd som gäller i två år.

– Ungefär 90 procent av tillstånden för virkesupplag som togs förra året är generella tvåårsbeslut, berättar Håkan Svensson, utredningsledare, Planering.

– Virkesupplag ska placeras trafiksäkert, inte i en kurva eller vid en sträcka som inte är trafiksäker, betonar Håkan.

Hanteringen av tillstånd för virkesupplag utreds

– Trafikverket eftersträvar en så smidig, enkel och rättssäker hantering av ansökningar om virkesupplag som möjligt. En utredning pågår av nuvarande hantering av generella tillstånd för att säkra bedömningen av inverkan på trafiksäkerhet, vägens bestånd, drift eller brukande. Vi vill utreda om det finns fler lösningar med hänsyn till lagstiftning för att se om det finns ett mer effektivt sätt att söka och hantera ansökningar om virkesupplag på, säger Sandra Nordahl, enhetschef, Planering.

Handläggningsavgift

En handläggningsavgift kommer att tas ut för väglagsärenden från 1 januari 2020. Förutom virkesupplagen påverkas ansökningar om anslutningar, staket, byggnader mm. För virkesupplag blir det 2 900 kronor, och för exempelvis anslutningar 4 600 kronor.

Vad säger väglagen?

Tillstånd prövas enligt väglagen. Hanteringen av avgifter finns i Vägförordningen och Avgiftsförordningen.

”43 §   Inom ett vägområde får inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd
1. uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar,
2. vidtas andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande.”

I samband med tillstånd får väghållningsmyndigheten meddela de föreskrifter som behövs. Ett tillstånd kan när som helst återkallas.

Läs mer;

Virkes- och skogsbränsleupplag vid väg

Ansök om ny eller ändrad utfart

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy