Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Biobränsle viktigt om den fossilfria gruvan ska bli verklighet

Gruv- och mineralnäringens färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige har nu överlämnats till regeringen. Branschen är övertygade om att omställningen kommer att lyckas. Utvecklingen kommer dock att ta tid och vara kapitalkrävande. Därför är det viktigt att politiken nu möter upp och underlättar omställningen genom konkreta åtgärder.

Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer. En industriell transformation där stora delar av näringslivet utvecklar sin konkurrenskraft genom att vara fossilfria före 2045 är nu på väg att skapas. Gruv- och mineralnäringen spelar här en viktig roll.

Fossilfri gruva. Gruv- och mineralnäringen är övertygade om att omställningen kommer att lyckas. Utvecklingen kommer dock att ta tid och vara kapitalkrävande. Politiken måste möta upp. Foto: Epiroc
Fossilfri gruva. Gruv- och mineralnäringen är övertygade om att omställningen kommer att lyckas. Utvecklingen kommer dock att ta tid och vara kapitalkrävande. Politiken måste möta upp. Foto: Epiroc Fossilfri gruva. Gruv- och mineralnäringen är övertygade om att omställningen kommer att lyckas. Utvecklingen kommer dock att ta tid och vara kapitalkrävande. Politiken måste möta upp. Foto: Epiroc

Omställningarna till fossilfria energisystem och transporter, klimatneutralt byggande och ökad återvinning är alla beroende av de metaller och mineral som bland annat behövs för att utveckla moderna bilbatterier, energilagring och ny järnväg. Hållbara batterier producerade med miljömärkta råvaror kommer vara en viktig möjliggörare för elektrifiering och en konkurrensfördel för Sverige.

Utvecklingen av den cirkulära ekonomin är också en viktig nyckel för att skapa en helt fossilfri gruv- och mineralnäring. Tillgång till metaller genom elektronikåtervinning och batterier är viktiga delar i en cirkulär ekonomi. Förbättrad produktionsdesign och nya värdekedjor för återanvändning och återvinning har gjort det möjligt att återvinna en stor andel av alla metaller och mineral.

Branschen står för cirka 8 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Själva gruvdriften kan ställas om till helt fossilfri verksamhet snabbt. Det handlar det om att fortsätta elektrifieringen, effektivisera transportarbetet och använda biodiesel till alla dieseldrivna motorer och maskiner.

Gruv- och mineralnäringen är övertygade om att omställningen kommer att lyckas även på längre sikt. Utvecklingen kommer dock att ta tid och vara kapitalkrävande. Därför är det viktigt att politiken möter upp och underlättar omställningen genom konkreta åtgärder:

  • Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser så att nya och nödvändiga, klimateffektiva, investeringar möjliggörs.
  • Satsning på forskning och utveckling för fossilfria produktionsprocesser och CCS, inklusive testanläggningar och uppskalning.

Säker tillgång till biobränsle och el till konkurrenskraftiga priser

– Sverige har unika möjligheter att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och samtidigt bidra till att nå de globala klimatmålen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige.
– Om industrin, det offentliga och andra aktörer samverkar och tillsammans bär omställningens kostnader kommer Sverige bli ett globalt exempel som visar att fossilfrihet och ökad välfärd kan förenas.

Delrapporten för fossilfri gruv- och mineralnäring

Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring är en del av Fossilfritt Sverige. Drivs av Svemin i samarbete med RISE. Delrapport överlämnas till regeringen 25 april 2018 och projektet slutredovisas under hösten 2018. Finansiering sker via det strategiska innovationsprogrammet STRIM – en gemensam satsning för att stärka svensk gruv- och metallutvinnande industri.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy