Annons Annons
Annons Annons

Automatiserad anläggning för flis med låga emissioner

Den nya anläggningen för flis är placerad på södra sidan Åresjön, mitt emot Åre by. Den avskilda placeringen gör att det är viktigt att värmecentralen byggs för att fungera så självständigt som möjligt.

Hotell Fjällgården valde att ersätta sina gamla värmepumpar med fjärrvärme. Jämtkraft kallar projektet ”Fjärrvärmen drar till fjälls”, eftersom hotellet ligger så högt upp att det krävdes en extra pumpstation för att pumpa det varma vattnet fram till Fjällgården.

Hotell Fjällgården i Åre valde att ersätta sina gamla värmepumpar med fjärrvärme baserad på flis. Jämtkraft kallar projektet ”Fjärrvärmen drar till fjälls”, eftersom hotellet ligger så högt upp att det krävdes en extra pumpstation för att pumpa det varma vattnet fram till Fjällgården.

– Tanken är att den ska vara högt automatiserad och ha ett lågt behov av personal på plats, säger Gustav Jansson, vd för AKJ Energiteknik, som står för huvuddelen av processleveransen.

Effektiv rökgasrening

Den nya anläggningen byggs bredvid den gamla anläggningen, men i en ny byggnad. Den gamla flisanläggningen kommer delvis att demonteras. Reservpannorna kommer dock att finnas kvar.  Den nya värmeanläggningen kan optimeras för låglastdrift med bra reglermöjligheter. Pannan har ett rörlig roster med flera system för luftflödesmätning för att hålla nere NOx-emissionerna och optimera förbränningen.

– Rökgasreningen sker med både cyklon och elfilter för att minimera risken för driftstörningarna. Vi installerar även en direktväxlad rökgaskondensor med väldigt hög verkningsgrad. Den tar tillvara mycket av den energi som finns i rökgaserna och den har också ett lågt underhållsbehov. Kondensorn är en produkt som vi på AKJ har tagit fram för den här typen av värmeverk med elfilter direkt före rökgaskondensorn, vilket gör att det är relativt rena rökgaser som passerar genom kondensorn, för klarar Gustav Jansson.

Låga emissioner

– Vi anpassar oss efter de EU-krav på låga emissioner som följer av MCP-direktivet. Men vi har jobbat med sikte på låga emissioner i flera år. Vi jobbar bland annat med att förbättra förbränningssystemen och på det viset hålla emissionerna nere. Många av de senaste anläggningarna har extremt låga stofthalter, ofta under 10 mg. Men framförallt fokuserar vi på låga NOx-emissioner, där vi jobbar för att ha en bra och kontrollerad förbränning med låga belastningar på roster, för att minska risken för termiskt NOx, säger Gustav Jansson.

Driftstart våren 2018

Anläggningen upphandlades i början av 2017. Under slutet av 2017 pågår markarbeten och arbeten med att gjuta betongplatta. Driftstart sker under våren och driftprov planeras till hösten 2018. AKJ levererar huvuddelen av processdelarna. Elfilter levereras av Scheuch. NCC levererar bygg- och markarbeten.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6-2017 – Läs hela tidningen digitalt

FAKTA

Leverantörer:

Huvudleverantör: AKJ Energiteknik

Elfilter: Scheuch

Byggnad och markarbeten: NCC

Projektledare, projektering: ÅF

Miljödata:

Stoft: < 30 mg per normalkubikmeter enligt avtal

NOx: < 300 mg/Nm3, tg vid 6% O2
enligt avtal

Vi använder oss av cookies. Läs mer