Alla ämnen
Biovärme

Alpina VM 2019 i Åre blir fossilfritt med flis och HVO

Jämtkraft och VM-organisationen för alpina VM 2019 i Åre samarbetar för att se till att uppvärmningen sker fossilfritt under VM om drygt ett år. Som ett led i detta arbete bygger Jämtkraft en ny fliseldad värmecentral och ersätter fossil olja med HVO i topplastpannor i Åre.

Jämtkraft ersätter en gammal fastbränslepanna på 4 MW med en ny på 6 MW. Den nya anläggningen byggs bredvid den befintliga på södra sidan av Åresjön.
Jämtkraft ersätter en gammal fastbränslepanna på 4 MW med en ny på 6 MW. Den nya anläggningen byggs bredvid den befintliga på södra sidan av Åresjön och hjälper till att göra VM 2019 fossilfritt. Jämtkraft ersätter en gammal fastbränslepanna på 4 MW med en ny på 6 MW. Den nya anläggningen byggs bredvid den befintliga på södra sidan av Åresjön.

Sedan Jämtkraft tog över Åre Fjärrvärme för 17 år sedan har fjärrvärmeleveranserna nästan fördubblats till omkring 35 GWh.

– Fjärrvärmen har utvecklats väldigt positivt i Åre mycket beroende på att Åre har vuxit. Vi har de senaste åren insett att vi behöver öka produktionskapaciteten och att den befintliga flisanläggningen börjat bli gammal, säger Ulf Lindqvist, affärsområdeschef för värme på Jämtkraft.

Ny flispanna

Jämtkraft ersätter därför en gammal fastbränslepanna på 4 MW med en ny på 6 MW. Den nya anläggningen byggs bredvid den befintliga på södra sidan Åresjön. Värmen leds via en befintlig ledning på Åresjöns botten till Åre by.

Fossilfritt VM

Senast Åre arrangerade VM i alpin skidåkning var 2007. Samma år gick i VM i skidskytte i Östersund. De stora tält som ställdes upp under dessa mästerskap värmdes på olika sätt. I Östersund kopplades tälten in på Jämtkrafts fjärrvärmenät och i Åre värmdes tälten med dieseldrivna värmare. I utvärderingen från VM 2007 fick arrangörerna i Åre kritik för att de använde fossil energi för att värma tälten.

Tillsammans med organisationen för VM 2019 i Åre har vi gått igenom hur vi ska kunna värma upp alla tält i Åre med fossilfri fjärrvärme. För att klara detta har vi beslutat att sluta helt med den lilla mängd fossil olja som vi har använt i Åre. Inom hela Jämtkraft används mindre än 0,9 procent olja för topplast, säger Ulf Lindqvist.

Tester av bioolja

Under förra vintern genomförde Jämtkraft tester med bioolja på några mindre oljepannor i Östersund.

– Vi tittade först på att använda RME, men med HVO behöver vi inte göra några förändringar i befintliga anläggningar. Vi fick ett bra resultat med våra tester. Det är egentligen inga större åtgärder som vi har gjort. Vi hanterar HVO på samma sätt som vi hanterade lätt eldningsolja.

Oförändrat fjärrvärmepris

Investeringen i den nya anläggningen påverkar inte fjärrvärmepriset de närmaste åren. Jämtkraft har lovat att hålla oförändrade priser till och med 2019 och troligen även för 2020.

– Investeringen ger oss en ny effektivare panna samtidigt som nya kunder också ger bättre ekonomi. Under hösten kopplar Jämtkraft in en ny stor kund, Hotell Fjällgården, ett stort hotell vid bergbanans övre station. Vi kallar projektet Fjärrvärmen drar till fjälls, eftersom hotellet ligger så högt upp. Det är en stor anslutning på 1 GWh i det förhållandevis lilla nätet i Åre, säger Ulf Lindqvist.

Ersätter värmepump

– Visst finns det konkurrens från värmepumpar i Åre men fjärrvärmen är konkurrenskraftig, vi kan ta Fjällgården som ett exempel, säger Ulf Lindqvist och fortsätter. De hade tidigare värmepumpar som behövde bytas ut. Fjällgården valde fjärrvärme och det främsta skälet är att turisthotell i Åre har stort behov av värmeeffekt. På eftermiddagen när alla gäster kommer in från backen och ska duscha och basta samtidigt blir det en stor belastning både på värmesystemet och på elnät. Då är det bra med ett fjärrvärmenät som kan klara det höga effektbehovet, förklarar Ulf Lindqvist.

Läs mer om hur anläggningen fungerar här.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 6-2017 – Läs hela tidningen digitalt

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy