Alla ämnen
Biokraft

Bra ekonomi och andra fördelar med att producera biokraft

Nu är det ekonomiskt fördelaktigt att producera el med biobränsle. Under sommaren har elpriset stigit och var en bit över 55 öre per kilowattimme i augusti. Även priser för elcertifikat, utsläppsrätter och ursprungsgarantier har stigit till höga nivåer. De aktörer som kan producera biokraft har nu bättre intäkter än på flera år och möjlighet att gå med vinst.

Men naturligtvis räcker inte höga priser under några månader för att motivera ett investeringsbeslut för att bygga en ny anläggning för att producera biokraft. Den ekonomiska livslängden för en ny anläggning är minst 15 år. Få om ens någon kan överblicka de ekonomiska villkoren så långt in i framtiden.

Biokraftvärmeverk har ett antal positiva egenskaper som är tydliga fördelar jämfört med annan elproduktion. Dessa långsiktiga fördelar vägs inte in direkt i en investeringskalkyl. Men dessa indirekta fördelar finns och de påverkar samhället både lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Ibland tappas dessa egenskaper bort när viktiga investeringsbeslut fattas.

Det är lite som med fossila bränslen, fast tvärt om. Fossila bränslen har externa kostnader (för samhället), till exempel klimatförändringar, som de fossila bränslena inte fullt ut betalar för. Biokraften har externa intäkter (för samhället) som inte tillfaller biokraften.

Här är nio attraktiva egenskaper som biokraften har och som vi behöver värdera högre när investeringsbeslut om elproduktion ska fattas:

Stärker lokal och regional ekonomi

  • Biokraft är lokal produktion och använder oftast lokala och regionala biobränslen som ger ökad sysselsättning och stärker ekonomin kring biokraftvärmeverket och i hela Sverige.

Biokraft där den behövs

  • Lokal elproduktion sker i fler än 200 anläggningar vilket minskar risken för lokal effektbrist.
  • Biokraft är förnybar elproduktion som sker i stor skala i våra storstäder.

El när den behövs

  • Biokraftvärme produceras när elkraften bäst behövs under vinterhalvåret och ger samtidigt biovärme som kan ersätta el för uppvärmning. Biokraft i skogsindustrin produceras under hela året.
  • Kontinuerlig produktion oberoende av väder eller tid på dygnet. Stärker balansen i elnätet.

Ingår i en cirkulär ekonomi

  • Tar vara på energiinnehållet i restprodukter på ett effektivt sätt.
  • Klimatneutral, den koldioxid som tagits upp ur atmosfären i fotosyntesen, lagras i växter och släpps sedan tillbaka till atmosfären vid förbränningen, till skillnad från kolkraft, oljekraft och naturgaskraft, som tillför utsläpp av koldioxid till atmosfären.
  • Aska från biokraft med rena trädbränslen kan spridas i skogen för att återföra växtnäringsämnen.
  • Kan utvecklas till bioraffinaderier eller kretsloppsanläggningar.

Text: Anders Haaker, Chefredaktör, i Bioenergi nr 4-2018

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy