Alla ämnen
Teknik & Utrustning

Cortus Energy får order på förprojektering för förnybar vätgasanläggning från Engie

Cortus Energy har fått en order värd 7,6 miljoner kronor från det globala energibolaget Engie SA ("Engie") om förprojektering av en WoodRoll® -anläggning som ska generera förnybar vätgas från lokal biomassa. Ordern avser första steget i förprojekteringen som beräknas utföras fram till halvårsskiftet 2018. Vätgasanläggningen baseras på samma storlek och modulära utförande som Cortus Energy bygger i Höganäs.

Vätgas är en viktig energibärare i omställningen från fossil till förnybar energi. Det finns flera starka initiativ över hela världen för att utveckla produktion och distribution av grön vätgas. Ett sådant initiativ tas nu av det globala energibolaget Engie som valt WoodRoll® som plattform för ett demonstrationsprojekt i kommersiell skala.

Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda för det här vätgasprojektet, säger Rolf Ljunggren, vd för Cortus Energy.
Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda för det här vätgasprojektet, säger Rolf Ljunggren, vd för Cortus Energy. Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda för det här vätgasprojektet, säger Rolf Ljunggren, vd för Cortus Energy.

Vätgas från biomassa

Projekt ska generera grön vätgas från lokal biomassa i form av träflis, skogsrester och bark. Den gröna vätgasen produceras genom förgasning av biomassa i Cortus Energys patenterade process WoodRoll®. WoodRoll® genererar en vätgasrik (> 60%) energigas ur vilken vätgasen separeras. Restgasen skiftas och ytterligare vätgas genereras i detta andra steg. På detta sätt maximeras vätgasproduktionen. Slutligen renas, trycksätts och fylls vätgas på gasflaskor för distribution eller levereras i pipeline. En värdefull biprodukt från processen är grön flytande koldioxid av livsmedelskvalitet. Förarbetet till projektet visar på hög lönsamhet för kombinationen vätgas och koldioxid.

Ordervärde på 7,6 miljoner kronor

WoodRoll® valdes av Engie efter noggranna studier av olika lösningar. Ordern gäller det första steget av flera för en fullständig förprojektering. Ordervärdet för det första steget uppgår till cirka SEK 575,000 av totalt 7,6 MSEK för den fullständiga förprojekteringen. I anslutning till första steget planeras för andra steget som avser bränsletester i Köping för vilket planering nu pågår. Förprojektering utförs stegvis där parternas ambition och målsättning är att denna ska slutföras under 2018. Baserat på utfallet av förprojekteringen kommer därefter Engie att fatta ett investeringsbeslut under 2019.  Vätgasanläggningen kommer baseras på samma storlek (6 MW) och modulära utförande av WoodRoll® som bolaget bygger i Höganäs, men med efterföljande processutrustning för att utvinna grön vätgas. Anläggningens tänkta lokalisering är i Frankrike där vätgasen ska ersätta fossil vätgas från naturgas i olika industriella tillämpningar i den lokala regionen. Anläggningen kommer att fungera som en teknikreferens och demonstration för hur grön vätgas kan genereras från lokal biomassa.

– Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda för det här vätgasprojektet. Vår partner Engie är ett respekterat energiföretag etablerat på flera kontinenter. Vi ser en stor potential för WoodRoll® i segmentet grön vätgas och vi är glada att leverera en förprojektering baserad på samma modulära anläggning som vi nu bygger i Höganäs, säger Rolf Ljunggren, vd Cortus Energy.

 

Om Engie

Engie tar ansvar för en hållbar tillväxt för koncernens verksamhet (kraft-, naturgas- och energitjänster) och för att främja omställningen till koldioxidsnålt och klimatsmart samhälle genom: säkerställa tillgång till hållbart genererad energi, motverka klimatförändringar och reducera dess effekt samt en ansvarsfull användning av naturresurser. Engie utvecklar högeffektiva och innovativa lösningar för konsumenter, myndigheter och företag genom sin kompetens inom fyra nyckelområden: förnybar energi, energieffektivitet, flytande naturgas och digital teknik.

Engie sysselsätter över 150 000 personer på 5 kontinenter och i 70 länder med huvudkontor i Paris, Frankrike. Omsättning 2017: 65 miljarder euro. Koncernen är noterad i Paris och Bryssel (ENGI)

 

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. 

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy