Alla ämnen
Skogsbränsle

EnviGas bygger produktionsanläggning för biokol i Bureå

Skellefteåföretaget EnviGas har utvecklat en kontinuerlig och kostnadseffektiv industriell process för framställning av biokol. Framförallt innebär satsningen att man kan omvandla avfall från skogsbruket till ett grönt bränsle med högt energiinnehåll och som inte, likt fossila bränslen, tillför ny koldioxid till atmosfären.

Nu byggs en produktionsanläggning i Bureå utanför Skellefteå skriver Norrlandsfonden, en av finansiärerna, i ett pressmeddelande.

Företaget bildades 2013 av de lokala entreprenörerna Harry Johansson och Håkan Holmberg, och under 2014 genomfördes tester med en pilotreaktor hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

Målet är att innan sommaren 2017 ha installerat och driftsatt en komplett och helautomatisk produktionslinje baserad på reaktorn. Anläggningen skall omfatta bränsleberedning, biokolreaktor och en komplett produktberedning inklusive förpackning för att kunna leverera kommersiella produkter till pilotkunder i primärt närområdet.

– Råvaran till biokolet utgörs av restprodukter från skogsindustrin, bland annat bark. Slutprodukten är ett bränsle med goda egenskaper med väsentligt högre energiinnehåll jämfört med biomassa. Det är ett grönt bränsle som inte tillför nytt kol till biosfären, säger Håkan Holmberg, vd.

EnviGas anläggning i Bureå inryms i MoDos före detta fabrikslokaler. På bilden Harry Johansson & Håkan Holmberg
EnviGas anläggning i Bureå inryms i MoDos före detta fabrikslokaler. På bilden Harry Johansson & Håkan Holmberg EnviGas anläggning i Bureå inryms i MoDos före detta fabrikslokaler. På bilden Harry Johansson & Håkan Holmberg

Biokol har även under de senaste åren seglat upp som ett av de hetaste ämnena för att på olika sätt förbättra vår miljö och ge jordbruket ökad avkastning utan tillskott av konstgödsel.

– Som jordförbättringsmedel har forskningen visat att biokol förbättrar jordens egenskaper, binder fukt, ger ett rikare klimat för mikroorganismer och kraftigt förbättrar markens avkastning. Samtidigt binder det kol till marken vilket bidrar till att minska mängden kol i atmosfären, säger Kurt Sjöblom, styrelseordförande i EnviGas.

Andra användningsområden är fodertillskott och filtermaterial. Det senare i form av aktivt kol, en produkt med mycket högt marknadsvärde. Eftersom råvarorna kommer från skogen bidrar produktionen av biokol även till ökad lönsamhet i skogsnäringen.

– Jag är attraherad av satsningen som skapar förutsättningar att använda en billig, eller till och med negativt prissatt råvara, och förädla den till en värdefull produkt, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.

EnviGas anläggning i Bureå inryms i MoDos före detta fabrikslokaler. På bilden Harry Johansson & Håkan Holmberg

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy