Alla ämnen
Skogsbränsle

Flis av Flis – nytt verktyg i Skogskunskap

Med webbverktyget Flis av Flis i Skogskunskap kan skogsägare räkna ut hur mycket skogsbränsle som går att ta ut i ett bestånd, men också vilka konsekvenser uttaget får för beståndets tillväxt och ekonomi.

Skogsbränsle har en nyckelroll i omställningen till en fossilfri ekonomi men uttaget är också förenat med konsekvenser. När grenar och toppar tas till vara plockas också värdefulla näringsämnen ut från skogsbeståndet. Upprepade uttag av hela träd i röjning och gallring kan ge tillväxtminskningar på 5-15 %. I en studie av helträdsgallring i tallskog minskade stamtillväxten med 15 % under en 30-årsperiod. Minskningen var till och med större än den biomassa som tagits ut som skogsbränsle.

– Det är viktigt att väga in tillväxtförlusterna när man räknar på ekonomin i skogsbränslekedjan, säger forskaren Staffan Jacobson, Skogforsk.

Ett beslutsstöd för skogsägare

Han står bakom beräkningsverktyget ”Flis av Flis”, som ursprungligen togs fram för dator men nu finns i lättillgängligt webbformat genom Skogforsks hjälpmedel Skogskunskap. Flis av Flis är ett beslutsstöd för skogsägare som står inför valet att leverera skogsbränsle från ett enskilt bestånd. Skogsbränsleuttaget får ekonomiska konsekvenser på flera sätt. På intäktssidan hittar man ersättningen för det levererade skogsbränslet, men också en billigare föryngring om hygget är rensat från grenar och toppar. På utgiftssidan finns risker för tillväxtförluster och ökade körskador när mindre ris täcker marken. Om näringsbortfallet med grenar och toppar ska ersättas med askåterföring eller kompensationsgödsling tillkommer ytterligare kostnader.

– Med verktyget kan skogsägaren själv se konsekvenserna av olika alternativ. Resultatet visas bland annat i form av ett ”break-even”, det pris som skogsbränslet måste ha för att kompensera för kostnaderna.

Fler effekter än att bara leverera energi

Verktyget bygger, som många andra i Skogskunskap, på funktioner för trädens tillväxt under olika förhållanden, och dessutom pris- och kostnadsfunktioner för att beräkna virkets värde. Användaren kan själv reglera hur stort uttag som ska göras, och om särskilda åtgärder som askåterföring ska sättas in.

– Det är meningen att Flis av Flis ska öppna ögonen för att skogsbränsleuttag (vid föryngringsavverkning, gallring eller i konfliktbestånd) har fler effekter än att bara leverera energi till värmeverk eller annan industri. Lönsamheten är förstås mycket beroende av aktuellt bränslepris samt, på sikt, vilken kalkylränta man väljer. Detta kan man själv räkna på i verktyget, säger Staffan Jacobson.

Läs mer i Kunskapsbanken hos Skogforsk

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy