Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Gasum välkomnar Biogasmarknadsutredningens förslag och planerar nya investeringar

Huvuddragen i Biogasmarknadsutredningens förslag, som överlämnades till regeringen den 18 december, skulle säkerställa att den biogas som produceras i Sverige får konkurrensmässiga förutsättningar och att efterfrågan på biogas fortsätter öka. Den bedömningen gör energibolaget Gasum med totalt 13 produktionsanläggningar i Norden.

Biogasproducenter i Sverige har under lång tid upplevt snedvridna konkurrensförhållanden, och därmed lönsamhetsproblem, gentemot Danmark där producenter åtnjuter ett omfattande produktionsstöd. Samtidigt har den ökade mängden biogas som importeras från Danmark varit positiv då användningen av biogas i Sverige närmare dubblerats till 3,7 TWh, vilket bidrar till minskade klimat- och miljöutsläpp.

Fler investeringar på väg

Biogasmarknadsutredningens förslag att införa ett robust produktionsstöd, i kombination med att bibehålla nuvarande skattebefrielse på biogasen, skulle innebära att konkurrensförhållandena blir jämnare i relation till villkoren i till exempel Danmark, samtidigt som efterfrågan på gasen kan fortsätta öka.
– Om Biogasmarknadsutredningens förslag blir verklighet innebär detta att vi kan gå vidare med de investeringar i svensk biogas som vi tidigare tillkännagett. Vi kommer både öka produktionen i befintliga produktionsanläggningar, bygga nya, samt investera i förvätskningsmoduler vilket innebär större volymer med flytande biogas som kan användas inom de sektorer där den gör störst klimat- och miljönytta, säger Marcus Hansson, Head of Public Affairs på Gasum.

Tung trafik, sjöfart och industri

På den tunga fordonssidan är intresset för flytande gas särskilt stort där Volvo Lastvagnar, Scania och Iveco tagit fram populära modeller. Gasum bygger därför ett heltäckande nordiskt nätverk med 50 tankstationer. Sedan i somras har åtta stationer tagits i bruk i Jönköping, Karlstad, Kristianstad, Mariestad, Norrköping, Västerås, Örebro och Östersund. Efter årsskiftet invigs stationer i Umeå, Kalmar och därefter i Stockholm och Helsingborg.

Gasum har totalt 13 produktionsanläggningar i Norden varav sex i Sverige. Gasum med totalt 13 produktionsanläggningar i Norden.

– Sverige har lyckats minska sina klimatutsläpp med 27 procent sedan 1990, vilket är en imponerande bedrift. Men utsläppen förblir höga inom tungtrafik, tillverkningsindustrin och sjöfarten där det finns få alternativ – det är just inom dessa sektorer som alltfler åkerier, industriföretag och rederier nu går över till gas. Detta är goda nyheter för både klimat och miljö, säger Marcus Hansson.

Ny biogasproduktion i Götene

I veckan har Klimatklivet beslutat att ge 158 miljoner kronor i stöd till en ny biogasanläggning i Götene som Gasum planerar att bygga. Anläggningen väntas att producera 100 GWh förvätskad biogas per år.
– Vi bygger just nu en stor anläggning i Nymölla som ska vara klar under 2020. Nästa steg blir att bygga i Götene och vi har fått ett positivt besked från Klimatklivet. Närmast kommer Gasum att ta ett formellt investeringsbeslut under nästa år, säger Marcus Hansson.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy