Alla ämnen
Biokraft

Högt elpris och kall höst gav ökad elproduktion för Söderenergi

Söderenergi ökade användningen av biobränsle för elproduktion med cirka 200 000 kubikmeter under fem veckor i augusti och september. Det höga elpriset och lägre temperaturer jämfört med samma tid föregående år gjorde elproduktionen med biobränsle lönsam.

Produktionen av värme och el i Stockholmsregionen optimeras gemensamt. Söderenergis kraftvärmeverk har en planerad startberedskap från tionde augusti. Men starten kan dröja till 20 september om det är ett lågt elpris och hög utetemperatur.

– Vi har en grundplan och behöver ha en flexibilitet i bränsleförbrukning för att kunna parera för både ökning och minskning, jämfört med grundplanen. Vi kan avstyra leveranser om behovet blir lågt samt öka volymerna om behovet blir högt, förklarar Olle Ankarling, logistikchef på Söderenergi.

Igelstaverket
Igelstaverket startade elproduktionen tidigare än vanligt och använde 200 000 kubikmeter mer biobränsle jämfört med 2020 för att göra el och värme.

Kall höst ger ökad efterfrågan

– Jämfört med 2020 fick vi i år ett kraftigt ökat bränslebehov tidigt på höstsäsongen. Förutom högre elpris och lägre temperatur har priset för utsläppsrätter stigit, vilket gör att avfall för energiåtervinning blir dyrare. Det har också påverkat kalkylen, säger Olle Ankarling och fortsätter: 

– Under augusti och första halvan av september samt andra halvan av maj och början på juni kan behovet av bränsle variera mycket. Det går egentligen inte planera för dessa veckor under hösten och våren. Det är inte möjligt att förutse alla parametrar som inverkar.

Vi får helt enkelt vara beredda på fyra till fem veckors längre eller kortare körning av kraftvärmeverket. Resten av eldningssäsongen, från oktober till och med april, kör vi normalt för fullt.

Tidig start

I år startade Söderenergi biokraftvärme-verket 16 augusti.

– Vi ville starta ännu tidigare, under andra halvan av juli, men det var inte möjligt eftersom Igelstaverket stod stilla för planerat underhåll. Men marknadsmässigt hade det varit helt rätt att starta tre till fyra veckor tidigare än vad vi gjorde, menar Olle Ankarling.

Bränslet räcker

Det är en utmaning för Söderenergi att öka tillförseln av bränsle med 200 000 kubikmeter under några veckors tid. Vilka är utmaningarna och hur klarar Söderenergi att hantera dessa?

– Vi har våra lager av bränsle och om vi vill ha extra bränsle i augusti är det normalt inget problem, eftersom alla leverantörer har välfyllda lager vid den tiden på året. Tillgång på bränsle finns tidigt på säsongen och det går oftast att jämna ut variationer i lager över en viss tid och inom rimliga gränser. Vi vill se till att vi åter har välfyllda lager i mitten av december inför julhelgerna, säger Olle Ankarling.

Kontinuerlig anpassning

Söderenergi kan inte veta på förhand hur mycket anläggningen kommer köras i augusti. I år var det både högt elpris och ovanligt kallt i augusti. 

Olle Ankarling berättar om ett knep för att hantera snabba variationer i bränslebehov.

Upprampningen, att snabbt komma upp i full produktion, är en kontinuerlig anpassning. Med en kombination av leveranser från våra egna lager och flöden av bränsle från leverantörer som levererar direkt till bränslemottaggningen vid Igelstaverket, menar Olle Ankarling.

– Det handlar om att vi behöver ha flexibilitet och att tänka i scenarier. Vi har ett högscenario och ett lågscenario. Nivån av bränsle i vårt lager befinner sig på en punkt i intervallet mellan högsscenariot och lågscenariot. Punkten rör sig uppåt eller neråt i intervallet under den här tiden på året och vi har en beredskap för att kunna hantera det, förklarar Olle Ankarling. Någon gång under andra halvan av september sjunker temperaturen och biokraftvärmeverket går över i en mer stabil fas med full drift hela tiden, mer jämförbart med ett massabruk.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 5-2021 som går att läsa som e-tidning här

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy