Alla ämnen
Biokraft

Inga garantier för effekt ger ett elsystem utan balans

– Politikerna bygger ut elproduktionen utan hänsyn till elkundernas effektbehov. Det ger oss ett mindre stabilt elsystem och kommer att leda till att man måste införa nya stödsystem för att garantera tillgång till el kalla vinterdagar, när kärnkraft avvecklas och det inte blåser tillräckligt. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till regeringens proposition om en utbyggnad av elcertifikatsystemet.

– Det saknas helt förslag om hur man ska lösa effektfrågan, trots att de fem politiska partierna bakom energiöverenskommelsen skrev att man nu måste satsa på effekt, inte bara elproduktion.

– Utbyggnaden med 18 TWh ny förnybar elproduktion, med 2 TWh varje år, kommer att ge oss ett fortsatt stort överskott på el och låga elpriser. Det kommer att leda till ekonomiska problem för de företag och enskilda som hittills gjort investeringar i förnybar elproduktion. Vi kan vänta nedskrivningar och konkurser, inte minst bland de företag som satsade på vindkraft för några år sedan. De många fjärrvärmeföretag som gjort stora investeringar i biokraft i kraftvärmeverk hör också till förlorarna. Samtidigt blir inte konsumenter och skattebetalare vinnare på låga elpriser, energiöverenskommelsen kommer att driva onödiga nätinvesteringar och därmed onödigt höga nätkostnader för konsumenterna.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy