Alla ämnen
Bioenergi i industri

Initiativ i sydost för fler affärer i Estland och Ukraina

Under några intensiva dagar i mitten av november 2019 knöts närmare kontakter mellan svenska bioenergiaktörer och två utländska delegationer från Ukraina respektive Estland. Energikontor Sydost arrangerade initiativet inom ramen för det internationella erfarenhetsutbytes-projektet Tricolor.

Under besöket gjordes studiebesök på bioenergianläggningar i Växjö och Ronneby. Representanter för båda länderna höll också varsin dragning under Bioenergidagen på Linnéuniversitetet i Växjö. Där berättade de om bioenergins status i sina hemländer och hur de ser på framtida utveckling. Dessutom fick svenska leverantörer av bioenergiteknik chansen att berätta om sina produkter och lösningar för delegationerna.

Östra partnerskapet

Energikontor Sydost (ESS) har en lång tradition av att arbeta med olika EU-projekt inom energiområdet. För cirka fem år sedan fick ESS medel av Svenska Institutet för att ansluta ytterligare en part i ett projekt för det så kallade östra partnerskapet, det vill säga länder som ligger öster om EU, som Vitryssland, Ukraina, Moldavien och Ryssland.

Utökad verksamhet

Vid den tiden hade ESS redan goda kontakter med en ukrainsk energiorganisation. Det ledde till att man 2015 fick med Ukraina som tredje part. Vilket i sin tur gjorde att Svenska Institutet sköt till mer medel i projektet för att sprida svenska kunskaper i Ukraina, men också för att ta del av deras erfarenheter på området skoglig bioenergi. När Svenska Institutet sedan utlyste mer medel för internationella samarbeten 2019 var ESS snabba med en ny ansökan. Projektledare för Tricolor är Göran Gustavsson och hans kollega Daniella Johansson som båda arbetar på ESS. Göran berättar:

– Vi fick medel för att köra igång projektet som döptes till Tricolor och startade sommaren 2019, projektet pågår till november 2020.

Plattform för samverkan

– Tanken med Tricolor är att utöka kontakterna med länderna i östra partnerskapet och även med något land i Baltikum. Det blev naturligt att ansluta energikontoret i regionen Tarttu i Estland, som vi samarbetat med tidigare, samt Ukraina. Ytterst handlar Tricolor om att skapa en plattform för fortsatt samverkan mellan våra tre regioner i Europa.

Främja export

En av aktiviteterna i projektet är att vi tillsammans med regionala intressenter besöker varandras länder. Vi gör studiebesök och arrangerar workshops. Allt för att skapa långsiktiga kontakter och främja handel mellan de här länderna och att främja svensk bioenergiteknikexport samt stärka möjligheterna att handla med bioenergibränsle från de andra länderna.

– Estland är en stor exportör av pellets. I dag ser vi även export av pellets från de västra delarna av Ukraina till en del länder i Syd- och Mellaneuropa.

Olika förutsättningar

– I Estland finns bra förutsättningar att arbeta med bioenergi – tekniken finns, råvaran finns och användningen är ganska långt framme. I Ukraina är förutsättningarna annorlunda. Här finns ett gammalt energisystem som är baserat på gas och kol, trots att det finns bioråvara, i Västra Ukraina finns mycket skog.

Problemet är att staten äger all skog och har långa gaskontrakt som hindrar konvertering mot bioenergi. Men det finns en del små företag som importerar äldre pannor för bioenergi. Även om andelen bioenergi i energimixen är låg, sker det viss utveckling. Här kan vi bidra med kunskap och goda exempel.

Några likheter finns

– Gemensamt för både Estland och Ukraina är en ganska låg tilltro till kollektiva lösningar på grund av att sådana tidigare alltid fungerat dåligt, framför allt i Ukraina. Även om fjärrvärme finns indraget litar många inte fullt ut på systemen utan har ändå en liten vedkamin installerad i sin lägenhet som säkerhet om leveransen uteblir. Det tar lång tid att förändra folks tillit till att gemen-samma lösningar fungerar.

Marten Saareoks
Marten Saareoks från energikontoret i Tarttu berättar om nuläget och framtiden för bioenergianvändningen i Estland för deltagarna på Bioenergidagen som hölls på Linnéuniveristetet i Växjö. Foto: Göran Gustavsson, ESS

Tänka i nya banor

Under 2020 finns planer på att åka med två delegationer, en från Sverige och en från Ukraina, för att besöka Estland och därefter besöka Ukraina.

– Förhoppningsvis får vi med oss representanter för svensk bioenergiteknik på dessa besök. När projektet avslutas i november ska vi i vår slutrapport ha arbetat fram ett förslag till hur fortsatt samverkan mellan våra tre regioner ska se ut. Vi ser att Tricolor gör stor nytta, det finns stora luckor i kunskaperna i exempelvis Ukraina. Att få delta i studiebesök och se hur vår teknik fungerar, får dem att börja tänka i andra banor – det får dem att inse att det faktiskt går att bygga moderna klimatvänliga anläggningar.

Deltagare från Estland bekräftar den bild som Göran Gustavsson har av samarbetet, Marten Saareoks från energikontoret i Tarttu:

– Att samla experter med samma intresse och lägga till intressanta föredrag är en bra formel för samarbete och att komma fram till nya idéer. Det blir en bra grund för utveckling. Det är ingen tvekan om att dessa nya kontakter kommer leda till mer utveckling och samarbete, säger Marten Saareoks och fortsätter.

Det finns definitivt behov av att utöka kontakten med fler svenska företag som tillhandahåller lösningar för bioenergi. Ett av våra mål är att arbeta för implementering av nyare teknik där vi tar initiativ till pilotförsök. Just nu ser vi behov av småskalig elproduktion likt de svenska ORC-anläggningarna som Againity tillverkar, där ser vi fram emot ett eventuellt samarbete.

Göran Gustavsson avslutar:

– Den plattform som nu byggs upp inom Tricolor kommer förhoppningsvis att leda till att svenska bioenergiföretag utökar sin marknad och att vi kommer se mer svensk teknik ute i världen. Samtidigt som vi kan bidra till att våra grannar i öst kan skynda på sin energiomställning.


Intervjuer och text: Henrik Wennesund, ESS


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2020 som även går att läsa som e-tidning.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy