Alla ämnen
Teknik & Utrustning

LignoBoost-anläggning från Valmet överlämnad till Stora Enso

Med LignoBoost-tekniken går det att utvinna lignin ur svartlut, en biprodukt vid massaproduktion. Lignin ersätter naturgas i massabruket i finska Sunila och utgör råvara för att utveckla nya produkter från skogsindustrin.

Stora Ensos bruk i sunila har nu tagit över driften av en LignoBoost-anläggning för ligninseparation. Som det sista steget i överlämningsprocessen tog Stora Enso-teamet över driften av lignintorken den 15 september. LignoBoost-anläggningen är integrerad med massabruket för separering och uppsamling av ligninet från svartluten. Detta är ett viktigt steg i omvandlingen av Sunila-bruket till ett innovativt och kundfokuserat bioraffinaderi. LignoBoost-anläggningen startades i januari i år och produktionen har ökats stegvis under året.

Lignoboost
Illustrationen visar anläggningen i finska Sunila som har en kapacitet att utvinna 50 000 ton lignin per år. Illustrationen visar anläggningen i finska Sunila som har en kapacitet att utvinna 50 000 ton lignin per år.

Ersätter naturgas

– Genom ligninutvinningsprocessen har vi ersatt stora volymer naturgas med det torkade ligninet som producerats i den nya LignoBoost-anläggningen, vilket har lett till att vi har minskat våra koldioxidutsläpp. Vi håller på att utveckla denna nya produkt och arbetar tillsammans med våra kunder för att komma igång med den externa försäljningen, säger Sakari Eloranta, senior vice President, operations and investment projects på Stora Enso Biomaterials.

Den nya anläggningen har kapacitet att producera 50 000 ton lignin per år. Investeringen var drygt 32 miljoner euro. Till att börja med används ligninet för att ersätta större delen av den naturgas som Stora Enso använder i sina två mesaugnar vid Sunila Bruk. Efterhand kommer allt mer lignin att användas till de nya produkter som Stora Enso avser att utveckla med lignin som råvara.

Andra anläggningen

– Detta är den andra LignoBoost-anläggningen i kommersiell skala i världen. Vi fortsätter att utveckla tekniken eftersom vi ser en stor potential i att använda lignin för olika ändamål. Ligninpulver kan användas som energiråvara på bruket eller omvandlas till andra material och produkter. Ligninseparationen kommer samtidigt att förbättra miljöprestandan på kundens massabruk, säger Anders Larsson, chef, Biomaterial, affärsområde Pulp and Energy på Valmet.

Fler projekt

Den första kommersiella Lignoboost-anläggningen såldes till USA och den andra har nu tagits i drift i Finland.

Vi har lärt oss mycket mellan den första och andra anläggningen och Valmet jobbar nu med flera projekt för att få nya order i Nord- och Sydamerika och i Europa, säger Anders Larsson på Valmet.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5-2015

Fakta

Ligninseparationstekniken LignoBoost

LignoBoost är en av Valmets biotekniklösningar som möter det växande intresset för användning av biobaserat råmaterial. LignoBoost är en patenterad metod för utvinning av lignin från de förbrukade kokningskemikalierna, svartluten, från sulfatmassabruk. Genom att behandla svartluten med koldioxid och en stark syra fälls ligninet ut. Därefter tvättas och torkas det. Lignin är en organisk polymer och har ett värmevärde som liknar kol. Lignin är vid sidan av cellulosa och hemicellulosa det vanligaste materialet i trä. LignoBoost utvecklades av Inventia i Stockholm och såldes till Valmet 2008. Förutom LignoBoost har Valmet flera bioinitiativ, inklusive produkter som biokol, lösningar för andra generationens etanol, pyrolysolja samt direkt och indirekt förgasning av biomaterialen.

Om Stora Enso Biomaterials:

Stora Enso Biomaterials erbjuder ett antal olika massatyper för att möta efterfrågan från pappers-, kartong- och mjukpappersproducenter. Uppdraget är att utveckla biobaserade produkter med ett högre förädlingsvärde. Bruket i Sunila har en årskapacitet på 370 000 ton barrvedsmassa. Pappersbruket har cirka 160 anställda.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy