Alla ämnen
Biovärme

Ljungby Energi investerar 35 miljoner i ny flispanna

Efterhand som efterfrågan på värme ökat har det blivit nödvändigt för Ljungby Energi att bygga en ny panna i södra delen av fjärrvärmenätet och förstärka produktionen med 6 MW effekt.

Under många år har Ljungby Energi byggt ut sitt fjärrvärmenät. Ljungby Energi har även byggt en ny matarledning till Lagan och levererar värme till fjärrvärmenätet i
Lagan som drivs av Solör Bioenergi.

Bo Schönbeck
Bo Schönbeck, vd för Ljungby Energi.

– Vi kom överens med Solör om att leverera värmen till dem, drog fram en ledning och kopplade in oss på deras nät. Vi levererar huvuddelen av deras behov vilket innebär att efterfrågan från vårt nät ökade med runt 15 GWh. Vi har haft en expansiv period som startade 2000 och som fortsätter, förklarar Bo Schönbeck, vd för Ljungby Energi. När användningen av pellets för topplast under vintern, och även oljan, började öka behövde vi se över vår produktion för att sänka bränslekostnaden och utsläppen av koldioxid.

Tomt i södra Ljungby

Ljungby Energi köpte en tomt i södra Ljungby utmed E4:an. Tomten är avsedd för teknisk utrustning. Eftersom anläggningen kommer att synas från vägen har kommunen ställt krav i detaljplanen att anläggningen ska vara utformad på ett estetiskt tilltalande sätt. Det gör att panncentralen kommer att byggas med stora glaspartier mot vägen.

Utvärderingsmall

Ljungby Energi gick ut med ett förfrågningsunderlag för att ta in anbud. Både förfrågningsunderlag och utvärdering har Ljungby gjort på egen hand.

– Vi gjorde en utvärderingsmall innan vi skickade ut underlaget. Det är många parametrar som vägs in. Alla anbud utvärderades med avseende på bland annat teknik, funktion, kvalitet och pris. Vi väger in faktorer som driftkostnader, verkningsgrader, utsläpp och hur anläggningen är utformad för att vara servicevänlig. Bränslelagrets volym är en annan faktor. Eftersom detta kommer att vara en topplastanläggning som kommer att gå helt obemannad vill vi att den ska kunna gå länge. En större volym för bränslelagret gav fler poäng för anbudsgivaren, förklarar Bo Schönbeck.

Viktigt med referenser

En annan viktig parameter i utvärderingen är referenser.

– Varje anbudsleverantör skulle lämna in tre referenser. Jag skickade ut ett frågeformulär till referenserna som fick betygssätta anbudsgivarna. Då fick vi verkligen ett kvitto på hur de har skött sig vid tidigare byggnationer. Referenser hade en rätt stor del i utvärderingen, säger Bo Schönbeck.

Tilldelning med överprövning

Till slut var det Saxlund som hade det mest fördelaktiga anbudet. Men en annan av anbudsgivarna begärde en överprövning av tilldelningsbeslutet. Efter närmare åtta månaders försening på grund av överprövningen blev det till slut Saxlund som drog det längsta strået och tecknade kontrakt med Ljungby Energi i juni.

– I dag är det vanligt att offentliga upphandlingar leder till överprövning. Det är frustrerande att det sker överprövningar rutinmässigt. Jag upplever att de som begär överprövning ofta gör det för att sätta käppar i hjulen för sina konkurrenter. Många gånger kan det vara lite konstiga motiveringar som anförs. Det är tråkigt att systemet ser ut som det gör, jag tror det kostar samhället mycket pengar och det borde ses över, säger Bo Schönbeck.

Start om ett år

Ljungby Energi hoppas kunna komma igång med bygget i oktober och ha anläggningen klar för kommersiell drift första november 2021. Det är en hetvattenanläggning utan elproduktion vilket gör att det går relativt snabbt att bygga. En befintlig panna i norra delen av Ljungby tog ungefär ett år att bygga. Den pannan levererades av Hotab 2012 och är systerpanna till den nya pannan. Hotab köptes upp av Saxlund för några år sedan och en del av personalen följde med till Saxlund.

Skogsflis huvudbränsle

Ljungby Energi har valt att använda skogsflis som huvudbränsle i den nya pannan.

– Tekniskt går det även att elda till exempel torv och returträ av klass 1. Men denna anläggning är inte placerad nära vår baslastanläggning utan i andra delen av stan. Vi vill använda ett bra bränsle som gör att vi vet att den kommer att fungera smärtfritt utan någon handpåläggning. Med ett sämre bränsle riskerar vi att få störningar i produktionen, detta avgjorde att vi valde ett lite bättre biobränsle. Denna panna blir vår tredje panna i körordningen med kortare drifttid än de andra pannorna. Bränslebehovet väntas bli 15 GWh eller mer per år
beroende på vädret, säger Bo Schönbeck.

Investering

Investeringen beräknas bli 34,7 miljoner kronor.

– Med denna investering kan vi fortsätta hålla ett konkurrenskraftigt fjärrvärmepris. Vår produktionsmix med avfallspannan gör att vi har Sveriges sjätte lägsta fjärrvärmepris, enligt Nils Holgersson-utredningen.

Totalentreprenad

Saxlund levererar anläggningen som en totalentreprenad inklusive mark, bygg, el och VVS.

– Vi kommer att leverera en nedgrävd silo med silolock och tippficka som kan tippas både med bakåttippad och sidotippad bil. Det kommer inte att finnas hjullastare eller bemanning på området, berättare Jonas Tarstad, försäljningschef på Saxlund.

Hotab-ugn

I botten av silon ligger Saxlunds siloskrapor. En transportör för in bränslet till en stoker-inmatning som matar in bränslet i en 6 MW Hotab-ugn. Sedan följer en panna från Danstoker, rökgasfilter och skorsten. Till det har Saxlund levererat ett komplett VVS-system och ett eget styrsystem. En lokal byggare som heter GRJAB i Ljungby bygger den nedgrävda betongsilon och pannhuset.

– Ugnen är en vattenkyld Hotab-ugn. Det är en ganska traditionell 6 MW-anläggning utan några komplicerade lösningar. Vi gör nu ett liknande koncept som den anläggning Hotab byggde 2012 med en liten utveckling när det gäller flertalet komponenter. Ljungby Energi har sedan tidigare dessutom ytterligare två mindre transportabla panncentraler med samma rosterlösning från Hotab. Det innebär bland annat att det finns reservdelar som kan passa till flera anläggningar vilket underlättar för Ljungby Energi, förklarar Jonas Tarstad.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 4-2020 som finns att läsa som e-tidning här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy