Alla ämnen
Bioenergi i industri

Lyckat samarbete mellan Solör Bioenergi och Ekamant i Markaryd

Effektiv energiåtervinning där värme som tidigare gått till spillo nu tas tillvara. Det är samarbetet mellan Solör Bioenergi och Ekamant i Markaryd ett lyckat exempel på.

Solör Bioenergi levererar fjärrvärme på drygt fyrtiofem orter i Sverige. Kunderna är industrier, mindre och större fastigheter samt privatpersoner. Koncernen erbjuder även individuella koncept för industrier och större fastigheter där bolaget svarar för både etablering och drift av anläggningar för leverans av färdig värme och ånga. Idag sker det på drygt 65 platser i Sverige.

Fjärrvärmeanläggningen i Markaryd förser idag villor, flerfamiljshus, verksamhetsfastigheter och industrifastigheter med fjärrvärme. Varje år levereras cirka 20 GWh fjärrvärme till drygt 200 kunder, vilket motsvarar behovet av ca 2 500 kubik olja per år.

Stor vinst för miljön

En av kunderna är Ekamant som är världsledande för tillverkning av belagda slipmaterial. Företaget har sin huvudproduktionsanläggning i Markaryd. Vid tillverkningen bildas värme som tidigare har gått till spillo genom att den släpps ut fritt från fabriken. Sedan en tid tas värmen om hand.

– Vi har investerat i en utrustning för att ta hand om spillvärmen från Ekamants produktion. Samtidigt som de är en av våra kunder och köper värme från oss så säljer de värme till oss. Vi ser det som en win-win-situation och en stor vinst för miljön, säger Flemming Rasmussen, regionchef Solör Syd.

I Ekamants produktion finns en katalysator som neutraliserar farliga ämnen. Luften som släpps från katalysatorn är något för varm och kyls ner till 85 grader innan den släpps in i fjärrvärmenätet. Spillvärmen omfattar 1 200 MWh varje år, vilket motsvarar ungefär fem procent av den värme som produceras i anläggningen i Markaryd.

– Vi ser vårt samarbete som något väldigt positivt och ett steg i rätt riktning ur miljösynpunkt. Istället för att elda för kråkorna kan både vi och Solör få nytta av att värmen återvinns, säger Olof Fröjd, inköpschef på Ekamant.

Olof Fröjd, inköpschef på Ekamant.
Olof Fröjd, inköpschef på Ekamant. Olof Fröjd, inköpschef på Ekamant.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy