Alla ämnen
Biokraft

Missa inte årets bästa bioenergievent!

Den 14 november inleds med studiebesök på Bomhus Energi, ett av Sveriges största biokraftvärmeverk, byggt 2013, som ligger inne på BillerudKorsnäs område och samägs av Gävle Energi och BillerudKorsnäs. Tillbaka i Högbo fortsätter ett späckat program med presentationer och diskussioner.

Bioenergi i svensk och europeisk politik / Moderator: Gustav Melin, Svebio
Det händer mycket i Bryssel och i svensk politik som påverkar kraftvärme och fjärrvärme. För ett år sedan presenterades Vinterpaketet om energi och klimat av EU-kommissionen, och nu förhandlar man om alla de nya direktiv och åtgärder som föreslås där. Det handlar inte minst om villkoren för biobränslen, hållbarhetskriterier och stödsystem för förnybar el. I Sverige följer regeringen och riksdagen upp vad partierna kom överens om i Energikommissionen.
Vi har bjudit in ledande experter som tolkar och analyserar energipolitiken både i EU och i Sverige.
Jean-Marc Jossart, Aebiom

Nu bygger vi stora kraftvärmeanläggningar / Moderator: Karin Medin, vd Söderenergi och ordf. Svebio
Investeringarna i kraftvärme har saktat av en smula jämfört med den byggboom vi hade för några år sedan. Men det planeras ändå ett antal nya anläggningar, inte minst i storstäderna. Tidningen Bioenergi summerade till investeringar 16 miljarder. Vi får veta mer om några av dessa stora projekt. Vem ska investera? Vem ska bygga? Vem ska leverera bränsle?
Björn Boström, Naturvårdsverket
Nytt från Svebio, Gustav Melin

Skärpt läge för nya krav på låga emissioner
Det kommer nya EU-krav på alla förbränningsanläggningar, från de små villapannorna till de största kraftvärmeverken. För nya anläggningar är det en självklarhet att försöka få ner utsläppen nära noll med bästa tänkbara teknik. Men för befintliga verk, med gällande miljötillstånd kan det vara ett problem och en oförutsedd kostnad.
Vi reder ut begreppen kring de nya direktiven och diskuterar vilka tekniska lösningar som finns och vad det kommer att kosta företagen.
Nya EU-krav på utsläpp från medelstora biobränslepannor – måste Sverige få före, och vad innebär det för företagen? Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige

Bränsleförsörjning och energimätning
Med utbyggnaden av kraftvärmeverk i storstäderna och långväga transport med tåg och båt från terminaler följer också stort fokus på bränslehantering, klassificering och standardisering, och mätning av fukt och energivärde. Vi ser en snabb teknisk utveckling för online-mätning, med flera spännande nya lösningar.
Lars Fridh, Skogforsk
Karl Wejke, Mantex

Småskalig kraftvärme
Det går att producera biokraft i liten skala. Men det behövs förbättrade styrmedel. Tekniken har utvecklats och det finns flera svenska företag som arbetar med olika tekniska lösningar. Svebio har också gjort en studie av potentialen för småskalig kraftvärme, som redovisas under konferensen.
Konkurrenskraftig småskalig kraftvärme, Pär Oscarsson, African opportunities
Elproduktion vid mindre värmeverk, Elin Ledskog, Againity

1,5 miljarder för Klimatklivet 2018
Regeringen tillför ytterligare 800 miljoner till Klimatklivet nästa år. Hur kan bioenergiföretagen vara med och dela på miljonerna? Ett stort antal projekt har redan fått stöd. Vi redovisar några sådana projekt och ger tips om hur man kan söka pengar, och vilka kriterier och villkor som gäller. Utbyggnad av fjärrvärme och konvertering i industrin är ett par intressanta områden.
Klimatkliv för bioenergi – Så fungerar det, Viktor Andréen, Naturvårdsverket
Så fick vi pengar till utbyggd fjärrvärme, Joacim Cederwall, Jönköping Energi

Marknadsförutsättningar för kraft- och fjärrvärme efter energiöverenskommelsen
Energiöverenskommelsen sätter ramarna för energipolitiken fram till 2030. Hur påverkas kraftvärme- och fjärrvärmeföretagen? Hur utvecklas elpriserna och hur blir konkurrensen mellan el och fjärrvärme? Hur ska företagen tänka kring investeringar de närmaste åren? För vi något stöd för garanterad effekt?
Karin Medin, Söderenergi

Läs mer om priser, utställning och hämta detaljerat program

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy