Alla ämnen
Skogsbränsle

Naturskyddsföreningen i ny rapport: Ökat tryck på skogen ingen lösning för klimatet

Den biologiska mångfalden i skogen är i djup kris och klimatkrisen blir allt värre. Samtidigt behövs skogsråvaran i flera delar av klimatomställningen och trycket på skogen är hårdnar. Men en intensivare produktion av skogsråvara för att rädda klimatet är ingen lösning. Det riskerar tvärtom att leda till större utsläpp och än värre naturkris. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen

– För att vända krisen för klimatet och den biologiska mångfalden krävs det en kraftfull omställning och en rad åtgärder där ramen är naturens gränser. Att bruka skogen hårdare är inte rätt väg. Vår rapport visar att det finns andra lösningar där både klimat och biologisk mångfald gynnas och som dessutom gör skogen mer motståndskraftig mot klimatförändringarna, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Parallell lösning

Enligt Naturskyddsföreningens rapport måste krisen för klimatet och den biologiska mångfalden lösas parallellt, och lösningar för den ena får inte förvärra den andra.

Dagens intensiva skogsbruk leder både till en förlust av biologisk mångfald och en förlust av viktiga kolförråd. Samtidigt behövs skogsråvara i klimatarbetet. Men att intensifiera produktionen av skogsråvara för att rädda klimatet är enligt Naturskyddsföreningens nya rapport kontraproduktivt.

Rapporten visar att ett motståndskraftigt ekosystem med hög biologisk mångfald och stora kolförråd som samtidigt levererar råvara för att ersätta produkter med stor klimatpåverkan är en viktig del av klimatomställningen.

Förändrat skogsbruk

– Vår rapport visar att det går att hitta lösningar för båda dessa allvarliga kriser på ett bräde. Men det krävs att skogsbruket förändras i grunden, att skogens förmåga att lagra kol förstärks, samtidigt som den biologiska mångfalden skyddas och att den träråvara som produceras används där den gör mest nytta, säger Johanna Sandahl.

I rapporten analyseras vad som krävs i både klimatarbetet och arbetet för att rädda den biologiska mångfalden. Förutom en rad konkreta åtgärder finns också rekommendationer till skogsägare och en rad krav till riksdag och regering.

Långlivade produkter

Några av de åtgärder som nämns i rapporten är att arealen skog som skyddas måste utökas, samtidigt som ett hållbart skogsbruk med hyggesfria metoder utvecklas. Skogens förmåga att lagra kol måste utnyttjas mer genom att exempelvis återväta dikade torvmarker. Skogens råvara ska i större utsträckning användas till produkter som är långlivade, som exempelvis hus som fortsätter att lagra kol under den tid de används. Kraftfulla satsningar på energieffektivisering och effektivare transporter måste genomföras.

Här hittar du rapporten ”Skogen, klimatet och biologisk mångfald”.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy