Alla ämnen
Skogsbränsle

Bioenergi på rätt sätt – Om hållbar bioenergi i Sverige och andra länder

Fyra myndigheter: bioenergi kan dämpa klimatkrisen
Bioenergi framställd på ett hållbart sätt kan avsevärt bidra till att begränsa klimatförändringarna. Därför behöver det bli dyrare att släppa ut koldioxid. Det skriver generaldirektörerna för fyra myndigheter inom miljö och gröna näringar i en gemensam rapport som presenteras på SvD Debatt i dag.

I rapporten – Bioenergi på rätt sätt – Om hållbar bioenergi i Sverige och andra länder – är de fyra myndigheterna Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Energimyndigheten överens om att hållbar bioenergi som framställs på rätt sätt kan spela en viktig roll i ersättningen av fossila bränslen. Bioenergi kan underlätta den energiomställning som måste till för att vi ska klara Parisavtalet som slår fast att temperaturökningen måste hållas under två grader.

Mycket är redan gjort

Förutsättningarna och tekniken finns och mycket är redan gjort, men för att få fart på utvecklingen behövs det effektiva styrmedel, skriver de fyra generaldirektörerna i debattartikeln:

  • Höj kostnaderna generellt för klimatpåverkande utsläpp.
    Fasa ut subventionerna till fossila bränslen
    Låt bioenergin få konkurrera på lika villkor.
    Samtidigt måste det säkerställas att uttaget av biomassa inte hotar den biologiska mångfalden.

Frågan om förutsättningarna för framtidens bioenergi är just nu högaktuell på EU-nivå där det föreslås begränsningar som kan göra det mindre fördelaktigt med biobränsle. Frågan är inte slutgiltigt avgjord och myndigheterna känner en oro för EU-beslut som kan bli en stoppkloss för bioenergin.

I debattartikeln skriver generaldirektörerna också:
”Vi fyra myndigheter som verkar inom miljö och gröna näringar, arbetar nu tillsammans för att bioenergi ska bli ett hållbart och kraftfullt verktyg i klimatarbetet. Bioenergi på rätt sätt. Kommer besluten på plats finns alla förutsättningar att lyckas.”

Läs debattartikeln på svd.se

Hämta hela rapporten; Bioenergi på rätt sätt – Om hållbar bioenergi i Sverige och andra länder

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy