Alla ämnen
Biodrivmedel

Ny rapport: Reduktionsplikten ger bättre biodrivmedel

Ny rapport: Reduktionsplikten ger bättre biodrivmedel
En hybrid som tankar biodrivmedel har lägre klimatpåverkan än en ren elbil.

Trots ökad användning av drivmedel har växthusgasutsläppen från drivmedel inte ökat. Förklaringen är reduktionsplikten som driver på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Det visar Energimyndighetens nya rapport.

Under 2021 ökade mängden biodrivmedel med 1,7 TWh jämfört med 2020 och utgjorde nästan en fjärdedel av allt drivmedel. Biodrivmedel som inte omfattas av reduktionsplikten minskade med 0,3 TWh.

– Det här visar att reduktionsplikten är viktig för att Sverige ska kunna nå klimatmålen, inte minst etappmålet om 70 procents utsläppsminskning för inrikes transporter till 2030, säger Sara Sundberg, chef för enheten för drivmedel och hållbara bränslen på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Fakta

Vad är reduktionsplikt?

Reduktionsplikt innebär att drivmedelsleverantörer måste minska utsläppen av växthusgaser från bensin, diesel och flygfotogen genom att blanda in biokomponenter i drivmedlen för att minska klimatpåverkan med en viss procent.

När man beräknar reduktionsnivåer jämför man klimatpåverkan för det aktuella drivmedlet med en helt fossil motsvarighet. Lyckas drivmedelsleverantören inte uppfylla reduktionsplikten måste de betala en reduktionspliktsavgift. Hur stor utsläppsminskningen blir beror på inte bara på mängden biokomponenter som blandas in, utan också på komponenternas klimatprestanda.

Allt bättre biodrivmedel

Rapporten visar också att biodrivmedlen i Sverige blivit mer hållbara, det vill säga att utsläppsminskningen jämfört med ett fossilt alternativ blir större.

– Ju bättre klimatprestanda biokomponenterna har desto enklare blir det att uppfylla reduktionsplikten. För 2021 kan vi se en väsentlig förbättring av klimatprestandan för de biodrivmedel som används i Sverige, särskilt inom reduktionsplikten, säger Noak Westerberg, handläggare på Energimyndigheten.

Ökad reduktionsplikt 2021

Under 2021 ökade reduktionsnivåerna i reduktionsplikten till 6 procent för bensin och 26 procent för diesel. Det infördes även en ny reduktionsplikt för flygfotogen, där är reduktionsnivån 0,8 procent.

Tre av fem leverantörer har inte lyckats uppfylla kravet och har behövt betala reduktionspliktsavgift, visar rapporten.

Om rapporten

Drivmedel 2021

Energimyndigheten släpper årligen en rapport som beskriver resultaten av drivmedelsleverantörernas rapportering enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten för drivmedel.

Årets rapport beskriver resultatet för drivmedel som levererats under samt till och med 2021.

Andel förnybara drivmedel över tid

Diagrammet visar energimängden av drivmedel fördelat på fossilt och förnybart samt den förnybara andelen över tid.

Läs hela rapporten här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy