Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Ny satsning för att etablera ED95 i Sverige

Scania och Lantmännen Agroetanol gör nu en flerårig satsning för att etablera ED95 som ett lättillgängligt förnybart biodrivmedel. Startskottet för satsningen som kallas Etha-projektet gick i samband med att Scania överlämnade 17 nya lastbilar, med den nya euro 6-motorn för ED95, till Arla i Kallhäll norr om Stockholm.

arla_jennie_edvardsson
Jennie Edvardsson är projektledare för Etha-projektet som Scania och Lantmännen Agroetanol driver tillsammans som en flerårig satsning för att etablera ED95 som förnybart biodrivmedel. Foto: Anders Haaker arla_jennie_edvardsson

Bioenergi var på plats vid överlämningen och pratade med några av de ledande personer som arbetar med att få ED95-konceptet att växa inom tunga transporter.

Jennie Edvardsson, projektledare för Etha-projektet, förklarar vad det går ut på och vad som händer just nu.

– Etanol är ett intressant drivmedel bland annat för att det är världens största biodrivmedel och med Lantmännen Agroetanols etanol reduceras klimatutsläppen med hela 90 procent, det är också ett bränsle som är lätt att hantera. Den aktör som vill bli fossilfri gör klokt i att inte förlita sig på bara ett förnybart drivmedel. Det är bra att det finns biodiesel, HVO, biogas och etanol, vi behöver dem alla.

Femårigt projekt

Etha-projektet ska pågå i fem år. Den som köper en lastbil som går på ED95 får ett erbjudande som är kostnadsneutralt i förhållande till diesel, och som gäller för bilen och bränslet under fem år. Erbjudandet är paketerat och klart av Scania och Lantmännen Agroetanol. Den kostnad som tillkommer är kostnaden för tankanläggningen och service.

– Men det är en marginell extrakostnad, säger Jennie Edvardsson.

300 bilar är målet

– Vår plan är att sälja 300 bilar i Sverige på fem år inom Etha-projektet. Vi ser att det finns hinder, främst avsaknad av infrastruktur, som vi med den gemensamma paketeringen hjälper att komma över.
Målet är att etablera en infrastruktur för tankning och drivmedelsdistribution samt en tillräckligt stor flotta med fordon, säger Jennie Edvardsson.

Längre startsträcka

– Erfarenheten hittills är att många inte ens vet om att ED95 finns som ett alternativ. Det gör att många åkerier och transportköpare har en lite längre startsträcka. Etanolen har nästan försvunnit för personbilar och många tänker inte på att det finns etanol för lastbilar. Vi får börja med att informera om att vi faktisk har etanol för lastbilar.

Dags för ett uppsving

Carl von Schantz, t.f. vd Lantmännen Agroetanol, menar att det är dags för ett uppsving för ED95.

– Den inhemska marknaden för ED95 har varit ganska stagnant i många år. Det är framförallt busstrafiken i Stockholm som har varit den stora förbrukaren. Dessa bussar börjar bli lite till åren och av den anledningen har användningen av ED95 minskat. Vår tanke är att vi nu tillsammans med Scania och den nya euro-6 motorn ska få ett uppsving för ED95. Vi ser att om Sverige ska nå målet att vara fossiloberoende behöver vi göra något åt de tunga transporterna. Det finns utrymme för alla förnybara drivmedel, vi konkurrerar enbart med fossil diesel, säger Carl von Schantz.

Carl von Schantz
Carl von Schantz, t.f. vd Lantmännen Agroetanol, menar att det är dags för ett uppsving för ED95. Foto: Kjell Olausson, Nyanser.com Carl von Schantz

Skillnad på etanol och etanol

Lantmännen Agroetanol konkurrerar med en hög hållbarhet. Klimatnyttan påverkas väldigt mycket av hur drivmedlet har framställts. En genomsnittsetanol i Europa ligger på 55 procent klimatreduktion och vår ligger på 95 procent reduktion. Vi tillför ingen fossil energi i vår process, vi tar hand om koldioxiden som bildas vid etanolproduktionen och vi använder en del restprodukter från bagerier som råvara, därför kommer vi upp i hela 95 procent klimatförbättring jämfört med diesel, förklarar Carl von Schantz.

Ny möjlighet

Under många år var ED95-produkten skyddad av ett patent och det fanns bara en leverantör.

– Nu är patentet borta. Vi har gett oss in i produktion av ED95 och vi kan leverera stora volymer. Det ger nya försättningar för att ED95 ska växa på marknaden, menar Carl von Schantz.

Styr mot hög klimatnytta

I dag exporterar Agroetanol en hel del av den klimatsmarta etanolen till Tyskland som betalar mer ju högre klimatnyttan är.

– Vi borde också ha styrmedel som styr efter klimatnytta hellre än efter volym. Just nu säljer vi mycket etanol till Tyskland, eftersom de värderar klimatnyttan högre än vi gör i Sverige. Vi får betalt efter hur hög klimat-nyttan är, inte bara per liter, säger Carl von Schantz.

Positivt resultat

Det högre priset på exporterad etanol är också en av förklaringarna till att Agroetanol gjorde ett positivt resultat 2015 och att 2016 också ser ut att bli bra. Andra förklaringar är att företaget förädlar etanolen mer, som för ED95, försäljning av den koldioxid som tas omhand samt användning av matsvinn som är en billig råvara.

Ny motor första steget

De lastbilar som Scania har levererat till Arla är utrustade med den nya generationens motor för ED95. Det är en niolitersmotor på 280 hästkrafter som lämpar sig för närdistribution och lättare transporter. Johan Karlsson, försäljningschef för Scania Sverige, berättar om Scanias roll i arbetet för att etablera ED95 som ett tillgängligt förnybart drivmedel.

Scania har levererat 17 nya lastbilar
Scania har levererat 17 nya lastbilar med den nya Euro 6-motorn som går på ED95. Foto: Kjell Olausson, Nyanser.com Scania har levererat 17 nya lastbilar

Samarbete

– Den nya motorn är första steget i vårt etanolmotorprogram inom Euro-6. Det är tacksamt att börja med de mindre motorerna som har en relativt kort aktionsradie, för att bygga upp en infrastruktur kring fordon, tankställen och bränsleförsörjning. Det är för att bygga upp denna infrastruktur som vi har valt att kroka arm med Lantmännen Agroetanol. Istället för att vi sitter var för sig och funderar på om det är värt att investera eller inte samarbetar vi, förklarar Johan Karlsson.

Största leveransen

Leveransen till Arla av 17 lastbilar med den nya motorn är den största hittills för Scania.

– Arla är en väldigt uppskattad kund eftersom de inte bara väljer ett spår utan jobbar med hela paletten av förnybara drivmedel. Vi har ett nära samarbete och jobbar aktivt med de verktyg vi har i vår produktportfölj, som kan bidra till lägre utsläpp av koldioxid i Arlas transporter, säger Johan Karlsson.

Räkna på varje fall

Den ekonomiska drivkraften för ED95 varierar från kund till kund.

– Våra bilar är bara ett verktyg i en logistikkedja. Det gör att drivkrafterna skiftar. Den gemensamma drivkraften i branschen just nu är att sänka koldioxidutsläppen. Merkostnaden för en ED95-lösning är försumbar, men man måste sätta sig och räkna på varje enskilt fall, avslutar Johan Karlsson.

Flera ben

Berne Carlsson, är ansvarig för fordonsflottan på Arla.

– När det gäller val av biodrivmedel vi lärt oss av tidigare erfarenheter. Vi gick in hårt för RME under 2013 och 2014. Sedan kom plötsligt ett skattebeslut som höjde priset. Som tur var blev HVO tillgängligt på marknaden och vi kunde fortsätta med förnybart drivmedel, men vi lärde oss vikten av att ha flera ben att stå på, säger Berne Carlsson.

Mer än 80 procent fossilfritt

Arla använder mer än 80 procent förnybara drivmedel i sina transporter. På de tre största terminalerna i Kallhäll, Jönköping och Göteborg kör alla bilar fossilfritt.

– Vi har ingen diesel på dessa anläggningar utan använder HVO, RME och i Kallhäll har vi nu även etanol, ED95.

Investering i hållbarhet

RME och HVO har inte gett oss högre kostnader över tid, det är ett nollsummespel. Etanolen är lite dyrare i drift just nu, men vi ser det som en investering i hållbarhetskapital. Vi får se hur kostnaden för etanol ser ut om några år, säger Berne Carlson.


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 5-2016

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy