Alla ämnen
Bioekonomi

Ny statistik: Biobränsle viktigt när Lund nådde sitt klimatmål för 2020 redan 2018

I Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko II, finns en målsättning om att utsläppen av växthusgaser inom Lunds kommun ska halveras mellan 1990 och 2020. Ny statistik visar att utsläppen hade minskat 50 procent redan år 2018.

– Det här är ett kvitto på att kommunens målmedvetna arbete och invånarnas engagemang för klimatet gett önskat resultat. Men vi nöjer oss inte här utan fortsätter arbeta för att nå våra andra högt ställda klimatmål, i ett nära samarbete med näringslivet och Lundaborna, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor i Lund.

Örtoftaverket
Örtoftaverket drivs av Kraftringen och producerar fjärrvärme och el på enbart biobränsle. Örtoftaverket har haft en stor betydelse i att Lund har uppnått sina klimatmål för 2020. Örtoftaverket drivs av Kraftringen och producerar fjärrvärme och el på enbart biobränsle. Örtoftaverket har haft en stor betydelse i att Lund har uppnått sina klimatmål för 2020.

Biobränsle för el och värme

Till stor del beror minskningen på ett aktivt arbete för att fasa ut användningen av fossila bränslen vid produktion av el och värme. Utsläppen från transportsektorn har också minskat, i snitt med tre procent per år sedan 2010, framför allt från personbilar och kollektivtrafik. Trots minskningen står nu transporterna för hälften av utsläppen av växthusgaser. Jon Andersson är hållbarhetschef i Lunds kommun:
– Ska vi nå vårt mål om att minska utsläppen med 80 procent till 2030 behöver takten i utsläppsminskningen från transporter öka kraftigt. Lunds klimatpolitiska råds rapport för 2020 hade fokus på transporter med flera förslag på hur det ska gå till. Den blir ett värdefullt stöd i vårt fortsatta arbete.

(Notera att statistiken inte täcker utsläpp av växthusgaser som uppstår till följd av produktion varor och tjänster utanför kommunens gränser som konsumeras av Lunds invånare.) (Notera att statistiken inte täcker utsläpp av växthusgaser som uppstår till följd av produktion varor och tjänster utanför kommunens gränser som konsumeras av Lunds invånare.)

Data levereras av SMED, ett konsortium bestående av SMHI, IVL, SCB och SLU.

Om mätningen

Utsläppen mäts i absoluta tal. Den kraftiga minskningen av utsläpp har uppnåtts samtidigt som antalet invånare ökat med 35 267 personer under perioden 1990 – 2018.

Beställare av statistiken som levereras av SMED är Länsstyrelserna i Sverige genom Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS). RUS är ett samverkansorgan som stöttar, vägleder och samordnar länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet med anslag från Naturvårdsverket.

Statistik om el och värme kommer från Kraftringen. Statistik om avfall kommer från konsultbolaget Melica på uppdrag av Lunds kommun.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy