Alla ämnen
Skogsbränsle

Nytt kapitel i Skogsskötselserien om skogens bidrag till klimatarbetet

Skogen i Sverige har länge gjort stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Med högre tillväxt kan skogen göra än mer klimatnytta.

I ett nytt kapitel i Skogsskötselserien beskrivs hur skogens kolbalans fungerar under svenska förhållanden. Stort utrymme ägnas åt hur skogen gör klimatnytta genom att lagra kol i skogen, i produkter eller genom att ersätta fossilintensiva produkter, fossila bränslen och betong.

– Det har krävts rätt mycket arbete för att beskriva det hela någorlunda pedagogiskt, ämnet är komplext. Hur vi förvaltar skogen och använder skogsråvaran är avgörande för skogens möjligheter att göra klimatnytta, säger Clas Fries, Skogsskötselseriens redaktör.

I kapitlet förklaras hur skogen på olika sätt kan bidra till klimatarbetet, både på kort och lång sikt. Det räcker det inte med att betrakta ett enskilt bestånd för en rättvisande bild av skogens klimatnytta.

Bioenergi – ett naturligt tillskott

Det nya kapitlet tar även upp hur bioenergi från skogen kommer som ett naturligt tillskott utöver de traditionella sortimenten timmer och massaved genom att skogsbränsle tas ut tillsammans med annan skörd i skogen. Vidare beskrivs hur de stora volymerna restprodukter från skogsindustrins vidareförädling bidrar till klimatarbetet genom att omvandlas till el, värme, fasta bränslen och biodrivmedel.

Författare till Skogens kolbalans och klimatet, kapitlet 21 i Skogsskötselserien, är Johan Bergh, Linnéuniversitetet, samt Gustaf Egnell och Tomas Lundmark, SLU.

Skogsskötselserien 21 Skogens kolbalans och klimatet 2020

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy