Alla ämnen
Pellets

Pelletsproduktion ligger i linje med strategin att öka värdet på alla produkter

– Stora Enso har som mål för Ala sågverk att såga cirka 370 000 kubikmeter per år och en strategi att rikta produktionen mot högre värderade produkter. Pellets ingår i denna strategi som ett sätt att skapa ett högre värde på biprodukterna, säger Christer Rosén, sågverkschef på Stora Enso Ala sågverk.

Genom att förädla biprodukterna i en egen pelletsfabrik blir produktionen effektivare och värdet för Stora Enso blir högre.
Genom att förädla biprodukterna i en egen pelletsfabrik blir produktionen effektivare och värdet för Stora Enso blir högre. Genom att förädla biprodukterna i en egen pelletsfabrik blir produktionen effektivare och värdet för Stora Enso blir högre.

Bakgrunden till investeringen i pelletsfabriken vid Ala sågverk är att den ligger i linje med strategin för division Wood Products att vidareförädla produkter och biprodukter för att få ut ett högre värde av alla produkter.

– Pellets ingår som del i den strategin inte bara här på Ala sågverk, utan för hela divisionen, säger Christer Rosén.

För Stora Enso som helhet finns ett starkt fokus på pellets.

– Det är ett av de ben som företaget satsar hårt på. Stora Enso har i dag totalt 20 sågverk i Europa och Ala sågverk är det åttonde som kompletteras med en pelletsfabrik, säger Tomas Isaksson, marknadschef pellets.

Egen förädling till pellets

Tidigare sålde Stora Enso biprodukterna från Ala sågverk till Scandbios pelletsfabriker i Ljusne, granne med sågverket, och till Främlingshem, knappt tio mil från Ljusne. De torra biprodukterna gick till Ljusne och fuktigt sågspån transporterades till Främlingshem. Stora Ensos nya pelletsfabrik tillför egentligen ingen ny pellets till marknaden.

– Vi tar hand som våra egna biprodukter istället för att leverera råvara till Scandbio. En viktig aspekt är att transporterna av oförädlade biprodukter minskar. Nu fraktas biprodukterna inte en enda kilometer på lastbil, varken de torra eller de fuktiga råvarorna, som innehåller 50 procent vatten, säger Tomas Isaksson.

Komponenter och pellets för ökat värde

Av stocken är det cirka 50 procent som blir sågade trävaror i någon form, ungefär 20 procent blir pellets, resten är bark och spill som används som bränsle samt cellulosaflis som går till Stora Enso i Skutskär. Ungefär en fjärdedel av det som Ala sågverk producerar går till en egen komponentfabrik som ligger granne med sågverket. Här förädlas sågat virke till huvudsakligen fönster- och dörrkarmar. Från komponentfabriken går hyvelspån direkt till pelletsfabriken.

– I Sverige som är ett höglöneland, jämfört med många andra länder som Stora Enso verkar i, fokuserar vi mer på högt värderade produkter som till exempel fönsterkarmar. Vi siktar på att producera mer till komponentfabriken och arbetar för att bli ännu bättre på att välja rätt råvara för rätt slutprodukt, säger Christer Rosén.


Denna artikel publicerades först i Bioenergi nr 2-2017

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy