Alla ämnen
Skogsbränsle

Produktifiering av skogsbränsle ska ge sänkta kostnader

Skogforsk driver ett nytt projekt för att klassificera och produktifiera skogsbränsle. Nya lösningar för mätning av skogsbränsle och nytt IT-stöd gör produktifiering möjlig. Enhetliga skogsbränsleprodukter ska i sin tur effektivisera handel, logistik och användning av skogsbränsle i värmeanläggningar.

– Syftet med klassificering och produktifiering är bland annat att göra kommunikationen mellan alla inblandade tydligare, så att alla talar samma språk, säger Lars Fridh, forskare och projektledare på Skogsforsk.

Det ska bli enklare för en användare att beställa en produkt som passar bra för en viss värmeanläggning. Det ska också bli möjligt att lagra informationen för att kunna övervaka vad som finns i lager, vad som är på väg in till ett lager och till och med kunna fatta beslut vart materialet ska skickas, direkt när det sönderdelas vid avlägg.

Beslutsstöd

– Vi håller nu på att hitta mätmetoder för att kunna produktionsmäta, det vill säga mäta vid sönderdelningen till flis. Mätningen ska ske med låg kostnad och med så mycket automatik som möjligt, och sedan ska data skickas, lagras och presenteras för att utgöra beslutsstöd, förklarar Lars Fridh.

Efterfrågan finns

– För några användare spelar produktifiering inte någon roll. De kan ha huvudfokus på att ta emot det mesta som går att elda och är billigt. Men finns en efterfrågan från aktörer som ser möjligheter att effektivisera sin förbränningsanläggning, säger Lars Fridh.

Enklare byta leveranser

I dag kan det vara svårt för leverantörer att byta leveranser av skogsbränsle i syfte att korta transportsträckorna. Definitioner och mätmetoder av sortiment är inte tillräckligt tydliga.

– Vi tittar i dag på vilka egenskaper som är viktiga när det gäller trädbränsle och hur vi ska kunna fånga in dessa uppgifter och kommunicera dem, säger Lars Fridh.


Den 15 november på Stora Biokraft- och Värmekonferensen i Högbo Bruk kommer Lars Fridh att presentera projektet och några av de moderna mätmetoderna godkända för betalningsgrundande mätning. 


Klart våren 2020

Många skogsbränsleaktörer använder SDCs system för redovisning av affärer. I dag finns dock inte den tekniska möjligheten att hantera nya data om skogsbränsle i SDCs system.

– Men SDC kommer att sjösätta ett nytt system i början på 2020 som ska klara hantering av mer data som kan användas i handel, uppgörelser, prisberäkningar med mera, säger Lars Fridh.

Skogsforsks produktifieringsprojekt väntas vara klart under första kvartalet 2019. Det innebär att de nya skogsbränsleprodukterna och SDCs nya systemet kan komma att användas för första gången i de avtal som tecknas våren 2020.

Moderna mätmetoder

Det har tidigare varit svårt att hitta effektiva mätmetoder. Nu börjar det finnas flera möjligheter.

– Det enda sättet att bestämma fukthalten har tidigare varit med ugnstorkning som tar 24 timmar. Nu börjar vi få instrument och sensorer som kan ge oss informationen väldigt snabbt med hjälp av tekniker som magnetresonans (MR), nära infraröd (NIR), röntgen och radar. Men det gäller att kostnadseffektivisera och automatisera så mycket som möjligt av mätning och datahanteringen. För att detta ska bli verklighet är tre faktorer avgörande: dels snabb mätteknik, dels ett IT-system som ger beslutsstöd och till sist att pannägarna vet vilket sortiment som är bäst för respektive panna och ser ett värde i att kontinuerligt få rätt sortiment till pannan, säger Lars Fridh.

Rätt tid för ny lösning

I Skogforsks projekt kommer de flesta aspekter på mätning, klassificering och produktifiering att analyseras och diskuteras.

– Vi upplever att det finns en efterfrågan på denna lösning, många leverantörer, skogsbolag och energibolag har velat få grepp om detta tidigare, men att det fallit på att mätmetoden saknats eller på att redovisningen inte räckt till. Men nu är det värt ett försök att få ihop den här kommunikationen på ett bättre sätt, säger Lars Fridh. 

Fakta

Vill du veta mer?

Den 15 november på Stora Biokraft- och Värmekonferensen i Högbo Bruk kommer Lars Fridh att presentera projektet och några av de moderna mätmetoderna godkända för betalningsgrundande mätning. Leverantörer av utrustning för mätning med röntgen och radar kommer också att presentera sina nya lösningar. SDC kommer att tala om sitt nya IT-stöd för redovisning och kommunikation.

Den 21 november i Uppsala kommer Skogforsk att hålla det första mötet i projektet kallat Produktifiera för optimal bränslebas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy