Alla ämnen
Skogsbränsle

Rapport från IRENA: Bioenergi från boreala skogar – Svensk metod för hållbart skogsbruk

I en rapport från IRENA beskrivs hur ett aktivt skogsbruk i Sverige de senaste hundra åren har lett till att biomassan i skogen har fördubblats samtidigt som uttaget av råvara till olika hållbara produkter och bioenergi har ökat. Rapporten analyserar hur aktivt skogsbruk på fler platser skulle kunna både öka inbindningen av koldioxid och samtidigt ge mer hållbara råvaror för att ersätta fossilbaserade produkter med förnybara.

I mars 2019 publicerade IRENA (International Renewable Energy Agency) rapporten “Bioenergy from boreal forests: Swedish approach to sustainable wood use”. Rapporten är skriven av Jeffrey Skeer, International Renewable Energy Agency, IRENA, och Kjell Andersson, Svebio.

Irena-rapport
Bioenergy from boreal forests: Swedish approach to sustainable wood use Bioenergy from boreal forests: Swedish approach to sustainable wood use

Aktiv skogsskötsel ger mer

Aktiv skogsförvaltning har bidragit till att öka Sveriges skogs- och bioenergiresursbas. Omkring tre fjärdedelar av den årliga tillväxten skördas, därefter återplanteras de ytor som skördats. Den sista fjärdedelen av den årliga tillväxten lämnas kvar och ger fortlöpande kolupptag och upprätthåller ekologisk stabilitet. Svenska erfarenheter erbjuder värdefull kunskap för andra marknader.

Fördubblat förråd

Skog skördas vanligen efter sextio till hundra år. Det gör att snabbare växande nya träd kan planteras, vilket ökar den totala skogsbiomassan. På detta sätt har förrådet av biomassa i de svenska skogarna fördubblats de senaste 100 åren, samtidigt som skogen tillhandahållit allt mer ved för trävaror, pappersmassa, bioenergi och andra användningsområden. Aktivt förvaltade och skötta skogar är också mer motståndskraftiga mot skogsbränder och angrepp av skadeinsekter.

Några av slutsatserna i rapporten:

  • Potential finns för ökad användning av skogsenergi genom att samla in en större andel avverkningsrester.
  • Hållbart användning av rester från skogsavverkning kan öka sju gånger genom att samla 70 procent av grenar och toppar samt 30 procent av stubbar.
  • Tillväxten i svenska skogar är varje år är dubbelt så stor som den var för 100 år sedan – på ungefär samma landyta.
  • Varje ton trä som används som byggmaterial i byggnader undviker nästan tre ton koldioxidutsläpp.
  • Även om marknaden för el- och värmeproduktion med skogsenergi för att ersätta fossil eldningsolja till stor del är mättad i Sverige, kan ytterligare skogsresurser användas till biodrivmedelsproduktion, inklusive biojetbränsle.
  • Potentialen för ökat upptag av koldioxid i skogar förbättras genom fokuserad användning av gödningsämnen.
  • Ytterligare kolupptag kan uppnås i byggnader genom att ersätta material som stål och betong med att bygga mer i trä, konstaterar rapporten.

 

Ladda ner rapporter från IRENAs webbplats

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy