Alla ämnen
Biogas

Regeringen hoppas EU-kommissionen ska godkänna nya skattebefrielser för biogas

Regeringen hoppas EU-kommissionen ska godkänna nya skattebefrielser för biogas

I lördags trädde domen som ogiltigförklarar Sveriges skattebefrielser för biogas i kraft. Nu inleder EU-kommissionen en formell granskning av stödordningarna. Därefter väntas nya beslut fattas.

Istället för att överklaga domen väljer regeringen att driva på processen och samarbeta med kommissionen i den formella granskningen. Detta då regeringen anser att möjligheterna till ändrat domslut genom överklagan är ytterst begränsade. En överklagan uppger regeringen, riskerar att fördröja processen.

– Domen sätter tyvärr många svenska företag i en svår sits och det finns ett behov av att lösa situationen. Därför kommer regeringen att arbeta aktivt med EU-kommissionen för att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt. Stödet är viktigt då biogas minskar beroendet av fossila bränslen och används av svenska företag och svensk industri, säger finansminister Elisabeth Svantesson i en kommentar.

Skickat brev till kommissionen

Finansminister Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch har skickat ett brev till EU-kommissionen för att understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen.

De hoppas nu på att EU-kommissionen ska ge nya godkännanden av skattebefrielser för biogas.

Bakgrund till domen

Det hela började med att det tyska företaget Landwärme överklagade statsstödet för biogas, som EU-kommissionen givit Sverige sedan 2011. År 2020 förlängde kommissionen statsstödet till 2030.

Landwärme fick rätt och EU:s tribunal ogiltigförklarade 21 december 2022 EU-kommissionens beslut om förlängt statsstöd för biogas i Sverige. Detta då tribunalen ansåg att kommissionen borde ha inlett ett så kallat formellt granskningsförfarande för att kunna besluta om Sveriges skattebefrielser.

En sådan granskning innebär bland annat att olika intressenter får chansen att lämna synpunkter på stödet innan ett beslut fattas. Domen handlar alltså inte om huruvida de svenska skattebefrielserna är förenliga med EU:s statsstödsregler.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy