Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Scandinavian Biogas om Bränslebytet: Positivt besked för biogasen

Scandinavian Biogas välkomnar regeringens nya förslag om ett ”bränslebyte”. En reduktionsplikt för utsläpp av växthusgaser är ett tydligt styrmedel som gynnar ökad efterfrågan på biogas, ett helt fossilfritt drivmedel. När biogas ersätter fossila bränslen uppnås minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet, ökad återvinning av avfall samt mer ekologisk odling, skriver Scandinavian Biogas i ett pressmeddelande.

Matti Vikkula, vd, Scandinavian Biogas.
Matti Vikkula, vd, Scandinavian Biogas.

– Vår ambition är att kraftigt öka biogasproduktionen och då är långsiktigt verkande styrmedel avgörande. Vårt drivmedel har en hög klimatnytta och därför är det naturligt att regeringen vill se en kraftigt förlängd skattebefrielse, det gynnar investeringar, jobb och tillväxt i gröna näringar. Det är viktigt att skattebefrielsen så snart som möjligt beslutas gälla till åtminstone år 2030, säger Matti Vikkula, vd på Scandinavian Biogas.

På senare tid har biogas till exempel från Danmark börjat säljas till mycket lågt pris i Sverige. Anledningen är att det produceras biogas i Europa som ges stöd per producerad kilowattimme, och att den vid export till Sverige dessutom får svensk skattebefrielse. Detta dubbla stöd skapar en skev konkurrenssituation, och det behövs därför ett stöd även till svensk produktion. En möjlighet är att använda det befintliga så kallade gödselstödet och utöka det att gälla alla typer av organiskt avfall.

– Om regeringen verkligen vill stimulera en cirkulär och biobaserad ekonomi behöver stöd ges till dem som omvandlar avfall till bränslen och skapa en konkurrensneutralitet mot importerad gas. Vi ser allvarligt på konkurrensen från den danska biogas som nu importeras i allt större skala. Den hotar på sikt svensk produktion och därmed den klimatnytta och de jobb vi skapar, säger Matti Vikkula.

Det är dock viktigt att regeringen även ser till kompletterande system för styrning, som till exempel bonus-malus, miljözonsdefinition och ett nationellt mål för biogas. Ett kraftfullt bonus-malus system där den som väljer att köpa en biogasbil ges en bonus och där det känns i plånboken för dem som inte köper en miljöbil är viktigt för att skapa en efterfrågan på biogas.

– Politiken som nu föreslås är bra men behöver kompletteras med bonus-malus system för bilar för att stimulera efterfrågan. Vi har föreslagit en kraftig bonus för biogasbilar och vi föreslår även en bonus för de som konverterar en begagnad bensinbil till biogas. Det behövs också ett bonus-malus för den tunga trafiken, där biogas faktiskt har en ännu större möjlighet att göra skillnad. Och branschen har stora möjligheter att växa, avslutar Matti Vikkula, vd på Scandinavian Biogas.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy