Alla ämnen
Biodrivmedel & Transport

Södra satsar på ökad produktion av biobränsle

Starkt resultat och ljust marknadsläge för Södra. Företaget redovisar ett rörelseresultat om 421 MSEK (400) för det tredje kvartalet. Det starka resultatet beror bland annat på bättre priser och en stabil efterfrågan på såväl pappersmassa som sågade trävaror. Under kvartalet beslutades också om framtidsinriktade satsningar inom ökad trävaruförädling och produktion av biobränsle.

– Marknadsläget för skogsindustriella produkter var fortsatt gott, och höjda priser för både marknadsmassa och sågade trävaror har bidragit till ett starkt resultat. Produktionen vid alla Södras anläggningar var stabil under kvartalet, samtidigt som Södra är inne i en investeringsfas som är mer omfattande än på många decennier, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

– Vi har också fattat beslut om viktiga framtidssatsningar under perioden. Det handlar dels om ökad trävaruförädling inom korslimmat trä, dels om produktion av biobränsle baserat på biprodukten metanol från massaindustrin, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Nettoomsättningen det tredje kvartalet ökade med 8 procent och uppgick till 4 763 MSEK (4 417). Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 421 MSEK (400). Rörelsemarginalen var 9 procent (9).

Affärsområdet Södra Skog redovisar ett rörelseresultat om 12 MSEK (11) och en omsättningsökning om 8 procent under det tredje kvartalet.

Affärsområdet Södra Wood redovisar ett rörelseresultat på 8 MSEK (0). Resultatförbättringen beror i huvudsak på en positiv prisutveckling och god efterfrågan på sågade trävaror. Omsättningen minskade med 8 procent till följd av gjorda omstruktureringar och en medveten reduktion i produktportföljen.

Affärsområdet Södra Cell rörelseresultat uppgick till 421 MSEK (377). Det förbättrade resultatet beror främst på en stark efterfrågan. Det nya massabruket i Värö är i full drift och kapaciteten har ökat enligt plan. Resultatet påverkades även positivt av fortsatt hög prisnivå på barrsulfatmassa.

För perioden januari – september uppgick nettoomsättningen till 15 105 MSEK (13 915), rörelseresultatet till 1 336 MSEK (699) och rörelsemarginalen till 9 procent (5). Avkastningen på sysselsatt kapital var 11 procent (6) och soliditeten uppgick till 55 procent (53).

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy