Alla ämnen
Gröna bioprodukter

Södras nya storsatsning – investerat 700 miljoner för att utveckla massabruk

Södras nya storsatsning – investerat 700 miljoner för att utveckla massabruk
Karin Dernegård, platschef Södra Cell Mönsterås

700 miljoner kronor. Så mycket har Södra Cell Mönsterås investerat i sin nya indunstning. Satsningen är en av de största på massabruket under 2000-talet.

I början av 2021 beslutades att Södra Cell Mönsterås skulle genomföra en av de hittills största investeringarna under 2000-talet. Den gamla anläggningen för indunstning – där vatten från massaprocessen kokas bort – från 1979 skulle ersättas med en ny. Investeringen beslutades för att säkerställa långsiktig energieffektivitet och lönsamhet vid bruket.

Efter att ha driftsatts tisdagen den 18 april 2023 invigs den nya anläggningen officiellt den 9 maj 2023. Den nya anläggningen kommer minska pappersmassabrukets förbrukning av värme i form av ånga, som i sin tur innebär en ökad grön elproduktion.

– Det här är en satsning på en modern anläggning som stärker Södra Cell Mönsterås. Det känns bra att vi bygger en anläggning för framtiden, säger Karin Dernegård, platschef vid Södra Cell Mönsterås och fortsätter:

– Vi är verkligen glada över att Södras styrelse beviljade denna viktiga investering. Vår fabrik står inför en spännande framtid och vår indunstningsinvestering säkrar en stabil och säker drift även framåt.

Ökat uttag av gröna bioprodukter

Indunstningsanläggningens huvuduppgift är att koka bort vatten, så att torrhalten på de använda kokkemikalierna ökar från 15 procent, som inte går att bränna, upp till 80 procent som är brännbar och generera ånga för pappersmassaframställning och överskottsenergi som genererar grön el.

Den nya indunstningslinjen har en kapacitet på 530 ton avdunstat vatten per timme. Linjen är en 7-effektslinje med Tubel-teknik för hög energieffektivitet, tillgänglighet och enkel rengöring. Indunstningslinjen producerar rent kondensat som används i brukets processer. Linjen är också förberedd för ligninextraktion. Lignin är en produkt som kan ersätta fossila material i bland annat lim, utgöra hållbara komponenter i vägbeläggning eller ligga till grund för nya biobränslen.

Investeringen möjliggör även en ökad utvinning av gröna bioprodukter som Södra redan idag genererar och levererar, nämligen tallolja och biometanol. Tallolja och biometanol kan exempelvis användas som fordonsbränsle eller i olika produkter och därigenom ersätta fossila alternativ.

Säkerheten först vid Södra Cell Mönsterås

Många personer har varit engagerade i arbetet med att driftsätta den skräddarsydda nya indunstningsanläggningen. Vid projektsammanställningen summerades antalet arbetade timmar till drygt 200 000 och detta utan allvarliga händelser. Som mest har omkring 200 personer arbetat samtidigt på plats i projektet. Skyddsronder har genomförts med regelbundenhet och riktade riskanalyser har vidtagits vid speciella arbetsmoment.

Att genomföra projektet under cementkris, kriget i Ukraina och coronapandemin har också varit en utmaning. Delar av huvudutrustningen tillverkades i Kina mitt under nedstängningen och har skeppats med båt till brukets egen hamn.

– Vi har genom hela processen haft stort fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Jag är otroligt stolt över resultatet. Att det inte inträffade en enda allvarlig händelse trots det stora antalet arbetade timmar, personer och firmor på området är ett fint kvitto att ha med sig, säger Karin Dernegård.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy