Alla ämnen
Pellets

Kobia valde pelletspanna trots skeptiska röster

Kobia är grossist för produkter till bagerier och konditorier samt tillverkar även bland annat vaniljkräm, mandelmassa och marsipan. När en gammal oljeeldad ångpanna från 1977 behövde ersättas valde Kobia att investera i en ny pelletseldad ångpanna.

Den gamla oljepannan från 1977 kostade en hel del att besiktiga, serva och underhålla, dessutom ville Kobia ersätta fossil olja.

– Det var dags att hitta en ersättare till den gamla pannan och jag drog igång ett projekt för att välja ett nytt energisystem, säger Marcus Sjöström, teknisk chef på Kobia. Ett år senare i slutet av 2016 skrev Kobia avtal med VUAB om leverans av den nya anläggningen och hösten 2018 togs den i drift.

Marcus Sjöström, teknisk chef på Kobia.
– Den nya pelletsanläggningen har gått långt över förväntan, säger Marcus Sjöström, teknisk chef på Kobia. Marcus Sjöström, teknisk chef på Kobia.

Sökte information brett

– Jag började med att söka information brett, läste om konverteringar i Sverige och tog kontakt med flera leverantörer. Jag tittade på flera olika bränslen och läste om erfarenheter från genomförda projekt till exempel på tvätterier. Under det här året fick jag en bra bild över vad jag skulle välja, vilken brännare, vilken pannleverantör och så vidare, säger Marcus Sjöström.

Många skeptiska röster

– Många jag pratade med, framförallt de som inte ville sälja en pelletspanna, var kritiska till pellets. Jag pratade också med en annan teknisk chef som var väldigt skeptisk till pellets. Glöm pellets, var hans råd, det blir bara mycket arbete med underhåll och många stillestånd. Då undrade jag varför alla var så skeptiska. När många är negativa så blir jag lite tvärt om, då måste jag gräva lite djupare och samla på mig mer information för att försöka hitta motbevis, och det fann jag, säger Marcus Sjöström.

Fördel pellets

Pellets var först ett dyrt alternativ på grund av en hög investeringskostnad.

– Men jag kom i kontakt med VUAB, som tipsade om Klimatklivet och med 45 procent av investeringskostnaden i stöd blev det en tydlig fördel för pellets, säger Marcus Sjöström.

Kortare återbetalningstid med stöd

Den initiala investeringen var 5,8 miljoner kronor. Stödet från Klimatklivet blev 2,25 miljoner kronor, 45 procent av investeringen. Besparingen är 500 000–600 000 i bränslekostnad per år jämfört med eldningsolja. Med stödet blev återbetalningstiden betydligt kortare. Kobia har valt att köpa anläggningen istället för att hyra. Med containerlösningen är det enkelt att koppla bort och ta med den nya energianläggningen om verksamheten skulle flyttas i framtiden. Den gamla oljepannan finns kvar och kan värma lokalen. »

VUAB valdes som leverantör

– Vi tog in offerter från flera leverantörer av pelletslösningar. VUABs representant som jag fick kontakt med var tillmötesgående, förtroendeingivande och behjälplig i hela processen både med ansökan till Naturvårdsverket och med underlag i samband med bygglov med mera. Det var en stor del av skälet till att vi gick vidare med VUAB. Priset är inte avgörande alla gånger. Även teknisk kunskap och vilja betyder mycket, säger Marcus Sjöström.

Kobia

Den nya anläggningen är placerad utanför Kobias lokal och ersätter ungefär 100 kubikmeter fossil olja med 220 ton pellets per år. Pannan kommer från VEÅ, brännaren från Baxi och VUAB var totalentreprenör.
Den nya anläggningen är placerad utanför Kobias lokal och ersätter ungefär 100 kubikmeter fossil olja med 220 ton pellets per år. Pannan kommer från VEÅ, brännaren från Baxi och VUAB var totalentreprenör. Den nya anläggningen är placerad utanför Kobias lokal och ersätter ungefär 100 kubikmeter fossil olja med 220 ton pellets per år. Pannan kommer från VEÅ, brännaren från Baxi och VUAB var totalentreprenör.

Lång tillståndsprocess

Investeringsbeslutet fattades i slutet av 2016. Sedan följde en utdragen bygglovsprocess beroende på att Kobia ville bygga anläggningen på prickad mark på en tomtremsa anslutande till Bollmoravägen.

– Jag tryckte ganska hårt på klimatfrågan och den besparingen i koldioxidutsläpp som vi skulle göra. Efter ett år och tre månader fick vi ett positivt beslut från kommunen. Containern med den nya anläggningen installerades strax innan sommaren och började köras in i augusti 2018. Efter besiktning utförd av Dekra på plats blev den godkänd för att tas i drift.

Goda erfarenheter

Den nya ångpannan har en effekt på 1,275 MW vilket räcker för att bygga ut produktionen hos Kobia och för att eventuellt kunna leverera värme till fjärrvärmenätet. Omkring 100 kubikmeter fossil olja kommer att ersättas med cirka 220 ton pellets per år.

Vi har väldigt bra erfarenheter av den nya anläggningen, det har gått betydligt bättre än vad jag hade hoppats på. Vi har haft två mindre stopp som har varit lätta att avhjälpa. Det har gått långt över förväntan säger Marcus Sjöström.

Pastörisering och skållning

– Kobia använder ångan för uppvärmning av fastigheter och för varmvatten. Men större delen av ångan används i tillverkningsprocessen för pastöriseringen av vaniljkräm samt för skållning av mandel. I en av våra pastörer värms vaniljkräm till en temperatur på 80 grader för att pastöriseras.

– Vi använder även ångan till diskprocesser och för desinficering med mera. Ångbehovet för de två stora maskinerna är ganska jämnt under produktionstid, säger Marcus Sjöström.

Leverantör av spillvärme

Kobia har pågående diskussioner om att leverera överskottsvärme till det lokala fjärrvärmenät som finns utanför fabriken. Överskottsvärmen kan komma att tas tillvara från kyl- och fryskompressorer samt ur spillvärme från processmaskinerna som i dag ventileras bort. Ångpanna kommer dessutom att kunna fungera som understöd till fjärrvärmenätet under kalla dagar. Men detta är projektidéer som inte är beslutade utan i skrivande stund ligger på utvecklingsstadiet. 


Denna text publicerades först i Bioenergi nr 1 – 2019. Den finns att läsa som e-tidning här.

Fakta

FAKTA

Om Kobia:

Kobia står för Konditorers och Bagares Inköps AB. Kobias huvudkontor och produktion finns i Tyresö. Företaget har cirka 5 500 produkter på lager. De stora egentillverkade produkterna är vaniljkräm, mandelmassa, marsipan samt ett tjugotal olika kaffebrödsfyllningar. Kobia ingår i Abdon Finax. Kobia omsatte 2017 drygt 500 miljoner kronor och hade 92 anställda.

Om Kobias ånganläggning:

Totalentreprenör: VUAB
Ångpanna: VEÅ
Brännare: Baxi
Pelletsilor: Mafa
Effekt: 1,275 MW
Pelletsbehov: 220 ton per år
Investering: 5,8 miljoner kronor
Stöd från Klimatklivet: 2,25 miljoner kronor
Minskade utsläpp av koldioxid: 280 ton per år

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy