Alla ämnen
Biokraft

Valmet konverterar kolpanna i Polen till biobränsle

Valmet har fått en order från Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (ZE PAK) för att bygga om och anpassa en koleldad panna till en biobränsle vid ett kraftverk i Konin i Polen.

Ordern ingår i Valmets beställningar för andra kvartalet 2020. Ordervärdet är cirka 20 miljoner euro. Den konverterade pannanläggningen kommer att överlämnas till kunden hösten 2021.
– Ombyggnaden av panna K-7 är den stora delen i vårt projekt för att gå från fossilbaserad till förnybar energiproduktion. Att konvertera en befintliga kolpannan till förbränning av biomassa är ett mycket kostnadseffektivt sätt för oss att genomföra denna övergång. Investeringen gör det möjligt för Konin att bli den första polska staden som värms upp med energi som uteslutande kommer från förnybara källor, säger Zygmunt Artwik, vice president ZE PAK.

Kraftvärmeverk i Konin Polen
ZE PAKs kraftvärmeverk i Konin, Polen, byggdes 1958. ZE Packs kraftvärmeverk i Konin byggdes 1958.

Snabbare än att bygga nytt

– Detta projekt är ett exempel det aktuella behovet av förnybara energilösningar på energimarknaderna nu när koleldade anläggningar tvingats stänga. Befintliga koleldade pannor kan modifieras för biomassa och andra förnybara bränslen, vilket är ett bättre alternativ än att avveckla en anläggning. Dessutom går en konvertering snabbare än att bygga helt nya anläggningar, säger Jouko Kylänpää, chef, Boiler Rebuilds and Conversions, Pulp and Energy, affärsområde Valmet.

Den ombyggda kraftvärmeanläggningen kommer att generera 50 MW el från biobränsle och även leverera fjärrvärme till staden Konin. Redan 2012 byggde ZE PAK ett kraftvärmeverk för biobränsle med en kapacitet på 154 MW värme och 50 MW el. Den ombyggda anläggningen kommer dels att leverera el och värme men också fungera som reservanläggning för det befintliga biokraftvärmeverket från 2012.

Om Valmets leverans

Valmets leverans omfattar konvertering av den befintliga kolpannan för biobränsle med bubblande fluidiserad bädd (BFB)-teknologi. Valmet kommer dessutom att leverera en lösning för rening av NOx-utsläpp med SNCR-teknologi samt modernisera anläggningens instrumenterings- och elsystem.

Om ZE PAK

ZE PAK SA är den största privatägda energikoncernen i Polen sett till installerad kapacitet och elproduktion. Företaget består av vertikalt integrerade enheter som verkar inom brytning av brunkol, energiproduktion från konventionella och förnybara energikällor och energihandel.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy