Alla ämnen
Skogsbränsle

20 miljoner satsas på skogsföryngringsmaskin i Autoplant

Nu satsar Vinnova tillsammans med skogsbranschen och forskningsutövare 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsföryngring. Samverkansprojektet Autoplant ska förbättra skogsföryngringen med avseende på precision, miljöpåverkan och arbetsmiljö. 

Autoplant ingår i andra steget i det Vinnova-finansierade forskningsprogrammet Utmaningsdriven Innovation (UDI) där målet är att lösa samhällsutmaningar genom samverkansprojekt som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Skogsföryngringsmaskin

– Skogen är en viktig resurs i ett biobaserat samhälle eftersom skogsråvaran möjliggör utfasning av fossila produkter. Samtidigt behöver vi mycket skog för att binda in koldioxid och då är det viktigt att ny skog etableras snabbt efter avverkning. Därför vill vi utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder för markberedning och plantering. När det dessutom är svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och maskinförare i skogen utsätts för skadliga helkroppsvibrationer, tror vi att en autonom, mindre skogsföryngringsmaskin är vägen framåt, säger projektledaren Linnea Hansson, Skogforsk.

Autoplant
En visionsbild på en autonom skogsföryngringsmaskin. Bild: Skogforsk En visionsbild på en autonom skogsföryngringsmaskin. Bild: Skogforsk

Hållbarhetsmålen

Autoplant adresserar en rad utmaningar som kopplar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030:

  •  Klimatutmaningen. Autoplant bidrar till att ny skog etableras snabbare genom bättre planteringspunkter med högre plantöverlevnad och med energieffektivare maskiner.
  • Miljöutmaningen. Det blir mindre markstörningar genom att mindre areal behöver markberedas vid precisionsmarkberedning.
  • Arbetsmiljöutmaningen. Förarlösa skogsföryngringsmaskiner tar över ett tungt manuellt arbete och maskinoperatörerna utsätts inte för helkroppsvibrationer som i traditionella markberedare.
  • Arbetskrafts- och jämställdhetsutmaningen. Förarlösa maskiner, som i en framtid skulle kunna operera från tätorten, kan locka nya arbetstagargrupper och underlätta familjelivet.

Initiativ från SCA

Initiativet till Autoplant kommer från SCA Skog där Magnus Bergman är chef för teknik och digitalisering.
– För att klara av att lösa de utmaningar innovationen står inför har ett starkt konsortium av tillverkare, forskare och brukare satts samman som inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog. Värdet av ett lyckat projekt är stort om systemet kan öka plantöverlevnaden och säkerställa en kostnadseffektiv föryngring. Det skulle också öka Sveriges konkurrenskraft och bidra till bibehållet högt anseende för svensk skogsteknik, säger Magnus Bergman.

Nyckelroll för Bracke Forest

Bracke Forest, som tillverkar maskiner för skogsföryngring, får en nyckelroll i projektet.
– Vi ser detta projekt som en stor möjlighet att få utveckla spetsteknik tillsammans med forskningsutövare i nära samarbete med brukare. Bracke Forest har en lång historik inom markberedning och mekaniserad plantering och ser detta som en del i en framtidssäkring av vår produktportfölj, säger Klas-Håkan Ljungberg, VD på Bracke Forest.

Färdig produkt i steg 3

I Autoplants projektgrupp ingår forskningsutövare (Skogforsk, LTU och KTH), brukare (SCA, Södra, Sveaskog och Holmen) och tillverkare (Bracke Forest och Skogstekniska klustret). Till steg 2 som pågår i två år har Vinnova bidragit med 10 miljoner kronor och projektparterna medfinansierar med samma belopp. Om utfallet blir lyckat kan bidrag sökas till steg 3 där en färdig produkt ska tas fram och kommersialiseras.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy