Alla ämnen
Skogsbränsle

30 förslag på åtgärder för en mer jämställd skogssektor

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Totalt är det 16 olika indikatorer som följts upp sedan jämställdhetstrategin för en ökad konkurrenskraft inom skogsnäringen sjösattes för sju år sedan. Det handlar bland annat om könsfördelningen vid skogliga utbildningar, hos skogsentreprenörer och bland forskare och doktorander. I fem av de 16 uppföljda områdena har det gått tydligt framåt. Fyra indikatorer visar på negativa trender, där utvecklingen går bakåt. Det gäller till exempel andelen kvinnor som är sysselsatta som skogsentreprenörer och könsfördelningen när det gäller större markägare. (Se diagram under Relaterade dokument nedan!)

Stora kliv framåt

– Det är bra att vi gått framåt på en del områden, men samtidigt visar utvärderingen tydligt att det sammantaget går alldeles för trögt. Därför lägger Skogsstyrelsen i dag fram en mängd åtgärdsförslag som vi hoppas har den skärpa som krävs för att fungera som ett stöd för hela sektorn att nu ta stora kliv framåt, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör som presenterade förslagen på den pågående skogskonferensen i dag i Stockholm.

Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör
Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör

Förslagen rör övergripande områden och synsätt men också utbildning, arbetsliv och skogsägande. Några av de 30 förslagen är:

  • Ta fram en nationell Skogsbrukets avsiktsförklaring med gemensam bild över läget och med konkreta mål över vart vi ska.
  • Skapa ett nationellt, men också regionala, samverkansforum för jämställdhet i skogssektorn.
  • Höj statusen på jämställdheten genom att avsätta tillräckligt med resurser, i form av tid och budget, för jämställdhetsarbetet.
  • Sammanställ en statistikbank där skog och skogsbruk redovisas ur ett jämställdhetsperspektiv.
  • Fortsatt och fördjupad forskning kring uppropen och berättelserna i sociala medier under #metoo och #slutavverkat.
  • Ställ högre krav på lärare och ledning på de skogliga lärosätena.
  • Utarbeta ett index, som på ett objektivt sätt redovisar hur skolorna arbetar och lyckas med sitt jämställdhetsarbete.
  • Utveckla och stötta nätverken för kvinnliga skogsägare.

Både utvärderingen och förslagen på åtgärder för en mer jämställd skogsnäring, presenterades under torsdagen på den tvådagarskonferens som just nu pågår i Upplands Väsby, Stockholm, 6-7 december.

Under första dagen är temat hur skogssektorn kan bli mer jämställd och inkluderande för alla. Den andra dagen om hur det nationella skogsprogrammet kan sjösättas i landets regioner med aktiva lokala aktörer

Relaterade dokument, diagram utvärdering

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy