Alla ämnen
Fjärrvärme

AKJ levererar reserv- och spetslast till fjärrvärmenätet i Göteborg

AKJ levererar reserv- och spetslast till fjärrvärmenätet i Göteborg

AKJ Energiteknik levererar 2x10MW biooljepannor för planerbar reserv- och spetslasteffekt till fjärrvärmenätet i Göteborg. Detta projekt är en deletapp i ett större hållbarhetsprojekt med målet att konvertera bort naturgas och minska beroende av fossila bränslen.

Biooljepannorna är placerade i prefabricerade transportabla panncentraler . Panncentralerna är prefabricerade på verkstaden i Karlstad och utförs i maximal storlek för att kunna flyttas och köras på väg utan avspärrning och poliseskort.

Om anläggningen

Pannorna kommer eldas med biooljor av typen MFA (Mixed fatty acid). Det finns flera hållbarhetsklassade MFA-oljor som är baserade på raps, soja, majs och solros. Oljorna tillverkas genom att återanvända restprodukter från tex läkemedelstillverkning, oleokemisk industri och biodieseltillverkning.

Förbränningsutrustningen är utförd i lågNOx-utförande med rotationsbrännare. Biooljan tillförs under lågt tryck till insidan av en roterande kopp som under hastighet finfördelar oljan till en dimma samtidigt som förbränningsluft tillförs i flera steg.

Respektive panna är försedd med elektrofilter då pannorna är förberedda för användas mer än 500h/år (MCP-direktivet).

Kontraktet omfattar bränslehantering med 2x80m3 isolerade oljetankar, 1st reservoljetank 50m3, startanordning gasol, panncentraler, oljebord, oljebrännare, hetvattenpannor, distributionspumpar, expansion, tryckhållning, elektrofilter, skorsten, rör, el- och styrinstallationer. Styrskåp med ABB AC800M controllers, ABB 800xA DCS, överordnat styrsystem.

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval

Fjärrvärme från Göteborg Energi kommer till största delen från återvunnen och förnybar energi.

Återvunnen energi är energi som annars skulle försvinna ut i luften och havet, från till exempel avfallsförbränning och industriella processer. Göteborg Energi tar helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle gå till spillo.

Genom erbjudandet Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval köper du endast fjärrvärme från förnybar energi.

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och kontrolleras av Naturskyddsföreningen.

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval producerar vi från förnybara energikällor som uppfyller hårda miljökrav på produktion och bränsle och strävar efter att göra så litet avtryck på biologisk mångfald som möjligt. För varje såld kilowattimme avsätts också pengar till en fond som finansierar energieffektiviserings- och konverteringsprojekt med syfte att främja ett effektivare värmesystem.

Vad kostar Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval?

Priset för Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris för kunder i Göteborg är 3,1 öre/kWh för 2022 och 2023.

Vill du läsa mer om Naturskyddsföreningens Bra Miljöval kan du göra det här.

Bioenergis mest lästa

Få de senaste nyheterna inom bioenergiområdet.

Prenumerera gratis på Bioenergis nyhetsbrev.
Skickar begäran
Jag godkänner att Bioenergi lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om vår integritetspolicy